ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПУ НА 1 КУРС ОКР «БАКАЛАВР»

 

Для вступу на перший курс до Центру заочного та дистанційного навчання для здобуття ступеня бакалавра (на основі повної загальної середньої освіти) за заочної формою навчання необхідно:

 • Зареєструвати електронний кабінет вступника:

Завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня 2019 р.

 • Прийом заяв та вступні іспити (співбесіди) здійснюється у такі строки:

За державним замовленням (бюджет) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб тільки на основі результатів ЗНО: розпочинається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 р. о 18.00 годині.

За державним замовленням (бюджет) на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів: розпочинається 10 липня та закінчується 16 липня 2019 р. о 18.00 годині.

Додаткова сесія (тільки за результатами ЗНО та за кошти фізичних та/або юридичних осіб): розпочинається 15 жовтня та закінчується 15 листопада 2019 р. о 18.00 годині.

Проведення вступних іспитів: з 17 липня по 22 липня 2019 р. (за розкладом).

Проведення співбесід: з 17 липня по 22 липня 2019 р.

 

Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

 

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО):

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти відповідних документів);
 • особи, які в 2019 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому наказом МОН України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти відповідних документів);
 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2018 року включно;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном (тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Розклад іспитів

при вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

на 1 курс заочної форми навчання  у 2019 р.

 

Дисципліна Дата, час Місце проведення
Математика 17 липня,  900 Головний корпус
Українська мова і література 18 липня,  900 Головний корпус
Фізика 19 липня,  900 Головний корпус
Історія України 19 липня,  900 Головний корпус
Біологія 19 липня,  900 Головний корпус
Хімія 22 липня,  900 Головний корпус
Іноземні мови

(англійська, німецька, французька)

22 липня,  900 Головний корпус
Англійська мова

(спеціальність 035 «Філологія»)

17 липня,  900 Головний корпус

 

У В А Г А !

 1. Допуск до іспитів здійснюється тільки за наявності аркуша результатів вступних випробувань та паспорту.

 

 1. При собі необхідно мати ручку синього кольору.

 

 1. В приймальній комісії Центру заочного і дистанційного навчання (к.312 електротехнічного корпусу) необхідно ознайомитись з умовами проведення вступного випробування.

 

 1. Під час іспитів забороняється користуватись мобільними телефонами та електронними пристроями.

 

 

Розклад консультацій

для вступників на 1 курс у 2019 р.

 

Дисципліна Дата Час Аудиторія, корпус
Математика 16 липня 1200 105 У2
Українська мова та література 17 липня 1400 105 У2
Історія України 18 липня 1400 ВХА ХК
Фізика 18 липня 1400 105 У2
Хімія 19 липня 1400 ВХА ХК
Іноземні мови 19 липня 1400 215 ГАК
Біологія 18 липня 1400 10 ХК
Англійська мова

(«Філологія»)

16 липня 1000 414 У2

 

 

 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

при вступі на навчання

на основі повної загальної середньої освіти

Заочна форма навчання
Реєстрація електронних кабінетів вступників 01 липня 2019 р.
Початок прийому заяв та документів:

 

За державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

 

Додаткова сесія (тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

 

 

 

10.07.19 р.

 

 

15.10.19 р.

Закінчення прийому заяв для вступників, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 16.07.19 р. о 1800
Закінчення прийому заяв для вступників, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО:

 

За державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Додаткова сесія (тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

 

 

 

 

22.07.19р. о 1800

 

 

15.11.19 р. о 1800

Проведення вступних іспитів 17–22 липня
Проведення співбесід 17–19 липня
Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди 20.07.19 р. о 1200
Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками після проходження співбесіди, а також надання ними письмової заяви про анулювання заяв на інші місця державного замовлення 22 липня до 1000
Зарахування вступників, які проходили співбесіду 22 липня до 1500
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на основі ЗНО:

За державним замовленням

 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

 

26.07.19 р. до 1800

 

до 18.11.19 р. до 1800

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками, які вступають на основі ЗНО:

За державним замовленням

 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

 

31.07.19 р. до 1800

 

до 20.11.19 р. до 1800

Зарахування вступників:

За державним замовленням

 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

01.08.19 р. до 1200

 

до 21.11.19.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 09.08.19 р.

 

*Більш детальну інформацію можна переглянути на сторінці сайту НТУ «ХПІ», у вкладці «Вступнику» http://vstup.kpi.kharkov.ua/

 

Спеціальності, за якими здійснюється набір абітурієнтів на 1 курс:

 

Код Спеціальність Освітня програма Ліцензійний

обсяг

101 Екологія Інженерна екологія 25
131 Прикладна механіка Прикладна механіка 125
Інженерія мехатронних гідропневмосистем 10
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів 108
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 70
145 Гідроенергетика Гідроенергетика 10
263 Цивільна безпека Охорона праці 10
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 24
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика 40
Електромеханіка 40
Електропривод, мехатроніка та робототехніка 20
142 Енергетичне машинобудування Енергетика 30
144 Теплоенергетика Промислова та комунальна теплоенергетика.

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

15
171 Електроніка Електроніка 25
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство 45
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка 20
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка 25
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 50
Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів 40
Технології переробки нафти, газу і твердого палива 20
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія (промислова біотехнологія, фармацевтична біотехнологія) 25
181 Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства 40
051 Економіка Економіка 50
Економіка бізнесу 15
Управління персоналом та економіка праці 15
Цифрова економіка 15
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування 25
Бізнес-аналітика 25
Облік і аудит в міжнародному бізнесі 25
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і банківська справа 10
Податкова справа 5
Міжнародні фінанси 5
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 40
Бізнес-адміністрування 15
Міжнародний бізнес 20
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 10
Менеджмент підприємств та організацій 15
Управління підприємницькою діяльністю 15
Менеджмент туризму та гостинності 15
075 Маркетинг Маркетинг 30
Рекламний бізнес 15
Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності 15
Маркетинговий менеджмент 15
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 5
Міжнародні бізнес-структури 5
123 Комп’ютерна інженерія Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри (Інноваційний кампус). 60
Прикладна комп’ютерна інженерія 60
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 60
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 40
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно). Перша – англійська. 25
053 Психологія Психологія 22

 

Більш детальну інформацію можна переглянути на сторінці сайту НТУ «ХПІ», у вкладці «Кафедри» http://www.kpi.kharkov.ua
Перелік предметів ЗНО для вступу в НТУ “ХПІ” в 2019 році

Перший предмет ЗНО для всіх спеціальностей “Українська мова та література”.

Далі в залежності від спеціальності “профільний предмет” та “предмет на вибір”:

 

Код Спеціальність Конкурсна пропозиція (освітня програма) Другий предмет Третій предмет
101 Екологія Інженерна екологія біологія хімія або географія
131 Прикладна механіка Прикладна механіка математика фізика або іноземна мова
Інженерія мехатронних гідропневмосистем * математика історія України

або іноземна мова

132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів математика фізика або іноземна мова
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
145 Гідроенергетика Гідроенергетика
263 Цивільна безпека Охорона праці
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
141 Електроенергетика, електротехні ка та електромеханіка Електроенергетика математика фізика або іноземна мова
Електромеханіка
Електропривод, мехатроніка та робототехніка
142 Енергетичне машинобудування Енергетика
144 Теплоенергетика Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефектифність
171 Електроніка Електроніка
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія математика хімія або біологія
Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів
Технології переробки нафти, газу і твердого палива
Код Спеціальність Конкурсна пропозиція (освітня програма) Другий предмет Третій предмет
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія (промислова біотехнологія, фармацевтична біотехнологія ) біологія хімія або математика
181 Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства математика хімія або біологія
185 Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу хімія або географія
051 Економіка Економіка математика географія або іноземна мова
Економіка* історія України
Економіка бізнесу*
Управління персоналом та економіка праці*
Цифрова економіка* математика або іноземна мова
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування математика іноземна мова або географія
Бізнес-аналітика* історія України математика або іноземна мова
Облік і аудит в міжнародному бізнесі* історія України географія або іноземна мова
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і банківська справа математика іноземна мова або географія
Податкова справа* історія України географія або іноземна мова
Міжнародні фінанси* математика або іноземна мова
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування математика іноземна мова або географія
Міжнародний бізнес
Менеджмент підприємств та організацій
Бізнес-адміністрування* історія України математика або іноземна мова
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності*
Управління підприємницькою діяльністю* математика або географія
Менеджмент туризму та гостинності* іноземна мова математика або географія
 

 

 

 

Код

 

 

 

 

Спеціальність

 

 

 

 

Конкурсна пропозиція (освітня програма)

 

 

 

 

Другий предмет

 

 

 

 

Третій предмет

075 Маркетинг Маркетинг математика іноземна мова або географія
Маркетинг* історія України географія або іноземна мова
Рекламний бізнес*
Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності*
Маркетинговий менеджмент* математика або іноземна мова
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність математика іноземна мова або географія
Міжнародна торгівля* історія України
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини іноземна мова географія або математика
Міжнародні бізнес-структури* історія України
123 Комп’ютерна інженерія Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри (Інноваційний кампус) математика фізика або іноземна мова
Прикладна комп’ютерна інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно). Перша – англійська. іноземна мова історія України або  географія
053 Психологія Психологія математика біологія або іноземна мова

 

 • Небюджетна конкурсна пропозиція