ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

 

  1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» необхідно проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови за технологією ЗНО. Основна сесія відбулася 2 липня.

УВАГА! Для вступників, які зареєструвалися для участі в ЄВІ, але бажають повторно скласти ЄВІ, або не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ, 5 листопада відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, яка проводитиметься за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. Реєстрація вступників до магістратури на цю сесію триватиме з 07 до 15 жовтня в деканаті Центру ЗДН. Результати цієї сесії можна буде використати для вступу тільки на контракт (за умови наявності вакантних місць ліцензійного обсягу на відповідних спеціальностях).

  1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями вступники складають іспит з обраної іноземної мови (англійська або німецька або французька) в НТУ «ХПІ» за поточним графіком (дивись нижче).
  2. Вступники, які мають дипломи бакалавра (спеціаліста, магістра) мають право вступати на іншу спеціальність за умови проходження додаткового вступного випробування з фаху, яке теж проводиться в НТУ «ХПІ» за поточним графіком (дивись нижче).

Документи, які надаються до приймальної комісії: оригінали та копії диплому бакалавра (спеціаліста, магістра) з додатком, паспорта (1 та 2 сторінки),  ідентифікаційного коду, а також 6 фотокарток 3х4 см. Заява на вступ заповнюється особисто на бланку. Також укладається договір на оплату навчання. Аркуш результатів вступних випробувань оформлюється окремо за наявності наданих фотографій.

 

Етапи вступної кампанії при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра Спеціальності вступ на які здійснюється без ЄВІ

(ЗНО з іноземної мови)

Спеціальності, вступ на які здійснюється через ЄВІ (ЗНО з іноземної мови)
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документів за державним замовленням (бюджет) – 09 серпня;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 26 серпня

23 липня 2019 р.
Проведення фахових вступних випробувань Основні: з 05 липня по

16 серпня 2019 р.;

Додаткові: з 28 серпня по 10 вересня 2019 р.

з 05 липня по 26 липня

2019 р.

Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням (бюджет) до 19 серпня 2019 р. до 05 серпня 2019 р.
Виконання вимог до зарахування на місця за державним замовленням (бюджет) 21 серпня 2019 р. до 1700 10 серпня 2019 р. до 1800
Зарахування вступників за державним замовленням (бюджет) – 22 серпня до 1200;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 13 вересня

за державним замовленням (бюджет) – 11 серпня  до 1200;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб –  до 13 вересня

 

 

Графік проведення вступного іспиту з іноземної мови на спеціальності, вступ на які здійснюється без ЄВІ (без ЗНО з іноземної мови)

 

Дата Час початку Аудиторія Для вступу на місця
8 липня

понеділок

1400 За додатковим розкладом державного замовлення

і за контрактом

9 липня

вівторок

1400 За додатковим розкладом
25 липня

четвер

900 За додатковим розкладом
 15 серпня

четвер

900 За додатковим розкладом
 29 серпня

четвер

900 За додатковим розкладом за контрактом
10 вересня

вівторок

900 За додатковим розкладом за контрактом

Примітка: Розклади найближчого іспиту і консультацій до нього дивись на сайті НТУ «ХПІ» у вкладці «Вступнику» » http://www.kpi.kharkov.ua.

 

            Розклад фахових випробувань  при вступі на навчання для здобуття ступеня «магістр» за заочною формою навчання (основна /додаткові сесії)

На спеціальності

інституту/факультету

Дата та час проведення

(основна /додаткова сесія)

Аудиторія
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки 11.07.19 о 1000 1 ЕК
22.07.19 о 1000
14.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра
Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту 11.07.19 о 1000 302 ЕК
22.07.19 о 1000
14.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра
Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут, Факультет комп’ютерних наук та програмної інженерії 11.07.19 о 1000 104 ЕК
22.07.19 о 1000
14.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра
Факультет соціально-гуманітарних технологій 11.07.19 о 1000 204 ЕК
22.07.19 о 1000
14.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра
Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії 12.07.19 о 1000 104 ЕК
26.07.19 о 1000
16.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

12.07.19 о 1000 302 ЕК
26.07.19 о 1000
16.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра
Факультет соціально-гуманітарних технологій 12.07.19 о 1000 204 ЕК
26.07.19 о 1000
16.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра
Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій 12.07.19 о 1000 1 ЕК
26.07.19 о 1000
16.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра

 

            Конкурсні пропозиції (перелік спеціальностей і освітніх програм, терміни навчання), за якими здійснюється прийом на 1 курс для здобуття ступеня «магістр» та вартість платних послуг дивись у вкладці «Вступнику» http://www.kpi.kharkov.ua

 

Більш детальну інформацію про освітні програми можна переглянути на сайті НТУ «ХПІ», у вкладці «Кафедри» http://www.kpi.kharkov.ua

Конкурсні пропозиції (перелік спеціальностей і освітніх програм), за якими здійснюється прийом на 1 курс для здобуття ступеня «магістр»:

 

Код Спеціальність Освітня програма Ліцензійний

обсяг

101 Екологія Інженерна екологія 34
131 Прикладна механіка Прикладна механіка 24
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів 22
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 36
263 Цивільна безпека Охорона праці 20
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 29
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика 60
Електромеханіка 26
Електропривод, мехатроніка та робототехніка 5
142 Енергетичне машинобудування Енергетика 21
144 Теплоенергетика Промислова та комунальна теплоенергетика.

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

20
171 Електроніка Електроніка 15
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство 45
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка 15
Системи штучного інтелекту 5
Управління проектами у сфері інформаційних технологій 20
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 34
Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів 15
Технології переробки нафти, газу і твердого палива 15
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія (промислова біотехнологія, фармацевтична біотехнологія) 5
181 Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства 10
185 Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу 30
051 Економіка Економіка бізнесу 5
Управління персоналом та економіка праці 10
Економічна кібернетика 5
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування 55
Бізнес-аналітика 10
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і банківська справа 10
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 20
Міжнародний бізнес 20
Менеджмент підприємств та організацій 20
Управління підприємницькою діяльністю 10
075 Маркетинг Маркетинг 15
Рекламний бізнес 5
Маркетинговий менеджмент 5
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 20
Економіка і управління інтелектуальною власністю 10
123 Комп’ютерна інженерія Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри (Інноваційний кампус). 15
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 56
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 20
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 5
011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи 80
053 Психологія Психологія 15
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 80

 

Більш детальну інформацію можна переглянути на сторінці сайту НТУ «ХПІ», у вкладці «Кафедри» http://www.kpi.kharkov.ua

Розклад вступного іспиту з іноземних мов

НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

у 2019 році за денною і заочною формами навчання

(основна сесія)

Групи Іноземна мова Дата та час Місце проведення
1-7 Англійська 8 липня о 900 12 ГК
8-12 Англійська 8 липня о 900 104 ЕК
13-19 Англійська 8 липня о 900 1 ЕК
20-21 Англійська 8 липня о 900 204 ЕК
22-27 Англійська 8 липня о 900 302 ЕК
28-30 Англійська 8 липня о 900 204 ЕК
31-37 Англійська 8 липня о 1400 12 ГК
38 Англійська 8 липня о 1400 104 ЕК
39-45 Англійська 8 липня о 1400 1 ЕК
46-50 Англійська 8 липня о 1400 204 ЕК
51-56 Англійська 8 липня о 1400 302 ЕК
57-63 Англійська 9 липня о 900 12 ГК
64-70 Англійська 9 липня о 900 105 У2
71-75 Англійська 9 липня о 900 104 ЕК
76-82 Англійська 9 липня о 900 1 ЕК
83-88 Англійська 9 липня о 900 302 ЕК
89-91 Англійська 9 липня о 900 204 ЕК
92-98 Англійська 9 липня о 1400 12 ГК
99-103 Англійська 9 липня о 1400 104 ЕК
104-110 Англійська 9 липня о 1400 1 ЕК
111-115 Англійська 9 липня о 1400 204 ЕК
116-121 Англійська 9 липня о 1400 302 ЕК
122-128 Англійська 8 липня о 1400 105 У2
129-135 Англійська 9 липня о 1400 105 У2
200-203 Німецька 8 липня о 1400 104 ЕК
204 Німецька 9 липня о 900 204 ЕК
205 Німецька 9 липня о 1400 302 ЕК
300 Французька 8 липня о 1400 104 ЕК
301 Французька 9 липня о 900 204 ЕК
302 Французька 9 липня о 1400 302 ЕК

 

Розклад    консультацій

З ІНОЗЕМНИХ МОВ

для вступників на навчання для здобуття ступеня «магістр»

у 2019 році (основна сесія)

 

Екзаменаційні групи Дата, час Аудиторія Мова
1 – 9 4 липня 1235 105 У2 англійська
10 – 12 4 липня 1235 1 ЕК англійська
13 – 19 4 липня 830 105 У2 англійська
20 – 21 4 липня 1025 414 У2 англійська
22 – 30 4 липня 1025 105 У2 англійська
31 – 38 4 липня 1235 1 ЕК англійська
39 – 45 4 липня 1430 105 У2 англійська
46 – 56 4 липня 1025 1 ЕК англійська
57 – 58 4 липня 1430 105 У2 англійська
59 – 68 4 липня 1430 1 ЕК англійська
69 – 75 5 липня 1025 105 У2 англійська
76 – 85 4 липня 830 1 ЕК англійська
86 – 91 5 липня 830 1 ЕК англійська
92 – 93 5 липня 1025 105 У2 англійська
94 – 98 5 липня 1235 105 У2 англійська
99 – 103 5 липня 1025 1 ЕК англійська
104 – 106 5 липня 1235 105 У2 англійська
107 – 115 5 липня 1235 1 ЕК англійська
116 – 121 5 липня 1025 1 ЕК англійська
122 – 128 5 липня 830 105 У2 англійська
129 – 135 5 липня 830 1 ЕК англійська
200 – 203 4 липня 830 104 ЕК німецька
204 4 липня 1235 104 ЕК німецька
205 4 липня 1025 104 ЕК німецька
300 4 липня 1025 215 ГАК французька
301 4 липня 1025 212 У1 французька
302 4 липня 1235 212 У1 французька

 

 

 

Графік фахових випробувань  при вступі на навчання для здобуття ступеня «магістр» за заочною формою навчання (основна /додаткові сесії)

 

На спеціальності

інституту/факультету

Дата та час проведення

(основна /додаткова сесія)

Аудиторія
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки 11.07.19 о 1000 1 ЕК
22.07.19 о 1000
14.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра
Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту 11.07.19 о 1000 302 ЕК
22.07.19 о 1000
14.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра
Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут, Факультет комп’ютерних наук та програмної інженерії 11.07.19 о 1000 104 ЕК
22.07.19 о 1000
14.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра
Факультет соціально-гуманітарних технологій 11.07.19 о 1000 204 ЕК
22.07.19 о 1000
14.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра
Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії 12.07.19 о 1000 104 ЕК
26.07.19 о 1000
16.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

12.07.19 о 1000 302 ЕК
26.07.19 о 1000
16.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра
Факультет соціально-гуманітарних технологій 12.07.19 о 1000 204 ЕК
26.07.19 о 1000
16.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра
Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій 12.07.19 о 1000 1 ЕК
26.07.19 о 1000
16.08.19 о 1000
28.08.19 о 1000
9.09.19 о 1000 Кафедра

 

Примітка: Екзаменаційний лист потрібно отримати в приймальній комісії Центру ЗДН (к.315Д електротехнічного корпусу).