ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ОСВІТНЬОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» конкурсний відбір здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та фахового випробування відповідно до Правил прийому. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного  оцінювання з української мови і літератури 2017, 2018 та 2019 років;

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншими спеціальностями конкурсний відбір здійснюється у  формі тільки фахового випробування.

 

Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 р. (деканат Центру ЗДН)
Закінчення прийому заяв та документів 22 липня 2019 р. о 1800
Проведення фахових вступних випробувань 23–30 липня 2019 р. (за розкладом)
Зарахування вступників до 24 вересня 2019 р.

 

РОЗКЛАД ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ 

при вступі на 2-3 курс на навчання для здобуття ступеня «бакалавр»

за заочною формою навчання у 2019 році

 

На спеціальності

Навчально-наукового інституту/факультету

Дата та час проведення

(основна сесія/додаткова сесія)

Аудиторія
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки 23.07.19 о 1000 1 ЕК
29.07.19 о 1000

Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту

23.07.19 о 1000 302 ЕК
29.07.19 о 1000

Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут

23.07.19 о 1000 104 ЕК
29.07.19 о 1000

Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії

24.07.19 о 1000 104 ЕК
29.07.19 о 1000

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

24.07.19 о 1000 302 ЕК
29.07.19 о 1000

Факультет соціально-гуманітарних технологій

23.07.19 о 1000 204 ЕК
29.07.19 о 1000

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

24.07.19 о 1000 1 ЕК
29.07.19 о 1000

Примітка:   ЕК- електротехнічний корпус. Екзаменаційний лист потрібно отримати в приймальній комісії Центру ЗДН (к.312 ЕК).

 

Пропозиції (перелік спеціальностей), за якими здійснюватиметься прийом на 2 і 3 курси освітнього кваліфікаційного рівня бакалавру за заочною формою навчання

 

Спеціальність Освітня програма Пропозиція
2 курс 3 курс
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. 6 8
051 Економіка Економіка 92 94
053 Психологія Психологія 14 4
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування 98 78
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і банківська справа 24 28
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 47 44
Бізнес адміністрування    
Міжнародний бізнес 35 37
Менеджмент підприємств та організацій 46 25
075 Маркетинг Маркетинг 57 54
101 Екологія Інженерна екологія 22 8
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка 22 6
Системи штучного інтелекту 8 6
123 Комп’ютерна інженерія Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри 63 45
131 Прикладна механіка Прикладна механіка 135 57
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп`ютерний дизайн матеріалів 110 12
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 67 93
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика 159 59
Електромеханіка 78 43
Електропривод, мехатроніка та робототехніка 29 7
142 Енергетичне машинобудування Енергетика 29 22
144 Теплоенергетика Промислова та комунальна теплоенергетика.

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

15 10
145 Гідроенергетика Гідроенергетика 10 10
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 136 66
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 67 37
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка 25 35
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 49 58
Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів 20 8
Технології переробки нафти, газу і твердого палива 30 32
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія 23 13
171 Електроніка Електроніка 34 31
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 10 0
181 Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства 27 21
263 Цивільна безпека Охорона праці 9 0
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство 77 29
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 29 26
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 0 17

 

Більш детальну інформацію можна переглянути на сторінці сайту НТУ «ХПІ», у вкладці «Кафедри» http://www.kpi.kharkov.ua