Перелік спеціальностей, за якими здійснюватиметься набор на 2 курс бакалаврату в 2018 році:

Код

Спеціальність Спеціалізація

035

Філологія Германські мови та літератури (переклад включно)

051

Економіка Економічна кібернетика

051

Економіка Економіка підприємства

051

Економіка Управління персоналом та економіка праці

053

Психологія Психологія

071

Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування

071

Облік і оподаткування Бізнес-аналітика

072

Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і банківська справа

072

Фінанси, банківська справа та страхування Податкова справа

073

Менеджмент Менеджмент підприємств та організацій

073

Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування

073

Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

075

Маркетинг Рекламний бізнес

075

Маркетинг Маркетингові дослідження

075

Маркетинг Маркетинговий менеджмент

101

Екологія Інженерна екологія та техніка захисту навколишнього середовища

122

Комп’ютерні науки Інформаційні технології проектування

122

Комп’ютерні науки Системи штучного інтелекту

123

Комп’ютерна інженерія Системне програмування

123

Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі

131

Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва

131

Прикладна механіка Обладнання та технології обробки тиском

131

Прикладна механіка Металорізальні верстати та системи

131

Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

131

Прикладна механіка Комп’ютерне моделювання теплових та механічних процесів

131

Прикладна механіка Інтегровані технології машинобудування

132

Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів

133

Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

133

Галузеве машинобудування Машини і механізми нафтогазових промислів

133

Галузеве машинобудування Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв

133

Галузеве машинобудування Автомобілі та трактори

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електронні та мікропроцесорні системи транспортних засобів

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричний транспорт

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні апарати

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропобутова техніка

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Технології кібербезпеки в електроенергетиці

142

Енергетичне машинобудування Енергогенеруючі технології та устаткування

142

Енергетичне машинобудування Кріогенна та холодильна техніка

142

Енергетичне машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння

144

Теплоенергетика Промислова та комунальна теплоенергетика

144

Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та енергоефективність

145

Гідроенергетика Гідроенергетика

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація управління технологічною підготовкою виробництва в машинобудуванні

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація управління технологічними системами в машинобудуванні

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління і автоматика

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані енергоефективні системи і програмне забезпечення

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка

153

Мікро- та наносистемна техніка Фізична та біомедична електроніка

161

Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин

161

Хімічні технології та інженерія Технічна електрохімія

161

Хімічні технології та інженерія Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

161

Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин

161

Хімічні технології та інженерія Технології переробки нафти, газу і твердого палива

161

Хімічні технології та інженерія Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить

161

Хімічні технології та інженерія Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

161

Хімічні технології та інженерія Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів

162

Біотехнології та біоінженерія Промислова біотехнологія

171

Електроніка Промислова електроніка

171

Електроніка Мультимедійні інформаційні технології і системи

181

Харчові технології Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел

181

Харчові технології Технології продуктів бродіння і виноробства

273

Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство

274

Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство

292

Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка