Навчальні плани

Тут можна знайти діючі плани спеціальностей, за якими здійснюється навчання студентів ЦЗДН. У плані присутній перелік дисциплін; для дисциплін вказані семестр, форма звітності студента (реферат, курсова робота тощо), а також код кафедри, яка викладає дисципліну. Назву кафедри за її кодом можна знайти тут.

Плани 2020 року

Бакалар

035 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

051 Економіка

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування

073 Менеджмент. Міжнародний бізнес

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

122 Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка

123 Комп’ютерна інженерія. Прикладна комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія. Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка. Електроенергетика.

141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка. Електромеханіка.

142 Енергетика

144 Теплоенергетика

145 Гідроенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

161 Хімічні технології та інженерія. Технології органічних речовин, харчових добавок і косметичних засобів

171 Електроніка

181 Електроніка.Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства

185 Видобування нафти і газу

263 Охорона праці

273 Локомотиви та локомотивне господарство

274 Автомобілі та автомобільне господарство

Магістр

011 Освітні, педагогічні науки. Педагогіка вищої школи

051 Економіка. Економіка

053 Психологія. Психологія

061 Журналістика. Медіакомунікації

071 Облік і оподаткування. Облік, аудит і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування. Фінанси і банківська справа

073 Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування

073 Менеджмент. Менеджмент підприємств та організацій

073 Менеджмент. Міжнародний бізнес

075 Маркетинг. Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія. Інженерна екологія

123 Комп’ютерна інженерія. Прикладна комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія. Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри

132 Матеріалознавство. Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів

133 Галузеве машинобудування. Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка. Електроенергетика

141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка. Електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка. Електропривод, мехатроніка та робототехніка

142 Енергетичне машинобудування. Енергетика

144 Теплоенергетика. Промислова та комунальна теплоенергетика.Енергетичний менеджмент та енергоефективність

145 Гідроенергетика. Гідроенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

161 Хімічні технології та інженерія. Технології органічних речовин, харчових добавок і косметичних засобів

171 Електроніка. Електроніка

181 Харчові технології. Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства

185 Нафтогазова інженерія та технології. Видобування нафти і газу

263 Цивільна безпека. Охорона праці

273 Залізничний транспорт. Локомотиви та локомотивне господарство

274 Автомобільний транспорт. Автомобілі та автомобільне господарство

281 Публічне управління та адміністрування. Адміністративний менеджмент