Дуальна підготовка

Кафедра готує фахівців в галузях енергетичного і транспортного машинобудування, ремонту і технічного обслуговування техніки з двигунами внутрішнього згоряння та гібридними енергетичними установками.

На кафедрі ведеться підготовка за освітньо-професійними рівнями бакалавр та магістр за спеціальністю,
142 «Енергетичне машинобудування», освітня програма:  “Енергетика”


Спеціалізації кафедри

«Двигуни та гибридні силові установки транспортних засобів»;
«Двигуни внутрішнього згоряння»;
«Експлуатація, діагностування та організація ремонту ДВЗ»

 

Особливості дуальної підготовки

Навчання за програмою дуальної підготовки проводиться за окремими навчальними планами, які розроблені спільно з підприємствами Харківщини. Це навчання має таку специфіку:

Частину робочого часу студенти навчаються в НТУ «ХПІ», де вивчають загальноінженерні та спеціальні дисципліни.

Іншу частину робочого часу студенти офіціально працюють на робочому місці на підприємстві з отриманням практичного досвіду і заробітної платні. Згідно обраної спеціалізації студенти мають можливість працювати на машинобудівних  підприємствах, фірмах, що займаються технічним обслуговуванням і ремонтом техніки з двигунами і енергетичними установками. Студенти працюють на посадах інженера-конструктора, інженера-механіка, діагноста, моториста, інженера-випробувальника тощо.

Тривалість навчання, перелік і вміст навчальних дисциплін такі як в традиційному навчальному плані підготовки бакалаврів

 

Контакти

Адреса:
Лабораторний корпус, 2 поверх
НТУ “ХПІ”
вул. Кирпичова, 2
м. Харків
61002

Контактні телефони:

  • завідувач кафедри, доцент Осетров Олександр Олександрович
    тел. (057)707-68-48, 099-795-62-28
    E-mail: osetrov2010@gmail.com