Конкурс 2016/2017 уч.г.

Результаты

Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по естественным, техническим и гуманитарным наукам 2015/2016 учебном

по специальности «Энергетическое машиностроение»

На Всеукраинский конкурс было подано 51 студенческих научных работ по 23 высших учебных заведений.

Итоговую научно-практическую конференцию проведения в НТУ «ХПИ» 3-5 апреля 2017 на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания» Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».

В работе конференции приняли участие авторы лучших научных работ по Запорожского национального технического университета (г. Запорожье), Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» (г. Харьков), Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (г.. Харьков), Национального транспортного университета (г. Киев), Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры (г. Днепр), Сумского государственного университета (г. Суми), Харьковского национального автомобильно-дорожного университета (г. Харьков), Херсонского филиала национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова (г. Херсон), Черноморского государственного университета имени Петра Могилы (г. Николаев)

Вопросы участникам конференции задавали члены отраслевой конкурсной комиссии, преподаватели и студенты кафедры двигателей внутреннего сгорания, гости. Состоялась интересная и живая научная дискуссия.

В течение выступлений участников проводилась фото- и видео- съемка. В перерыв сделано панорамные фотографии участников конференции (Загрузить панорамное фото участников научно-практической конференции). Фото и видео репортажи с конференции представлены на сайте кафедры ДВС (http://www.kpi.kharkiv.edu/diesel).

В ходе и после конференции корреспондентами газеты НТУ «ХПИ» «Политехник» взято интервью у студентов-участников (публикация по результатам Конкурса и научно-практической конференции запланирована в №7-8 2017 газеты «Политехник» и на сайте http : //polytechnic.kpi.kharkov.ua).

После проведения научно-практической конференции отраслевая комиссия определила претендентов на награждение дипломами Министерства образования и науки Украины.

Для участников конференции организована экскурсия в музей НТУ «ХПИ», экскурсию по залам и научно-исследовательскими лабораториями кафедры ДВС, экскурсию музеями г. Харьков.

Поздравляем победителей Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по специальности «Энергетическое машиностроение«:

Місце за результатами конкурсу Студент Науковий керівник Назва доповіді на підсумковій науково-практичній конференції
І місце Кафтанов Юрій Олександрович Триньов Олександр Володимирович,  доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння Покращення процесів тепловідведення від деталей клапанного вузла тепловозного дизеля
І місце Левченко Денис Вадимович Абрамчук Федір Іванович, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння Осереднення індикаторних діаграм знятих сучасними цифровими системами реєстрації
І місце

Литвин Сергій Сергійович

Стародубець Сергій Ігорович

Радченко Микола Іванович, завідувач кафедри кондиціонування та рефрижерації Гібридна система охолодження циклового повітря головного двигуна транспортного судна
ІІ місце

Ачкасова Марина Андріївна

Поліканова Ольга Віталіївна

Кондратенко Олександр Миколайович,  доцент кафедри прикладної механіки Критеріальне оцінювання паливно-екологічних аспектів застосування фільтрів твердих частинок на енергетичних установках з автотракторними дизелями
ІІ місце Краснюкова Катерина Володимирівна Бондаренко Герман Андрійович,  професор кафедри технічної теплофізики Дослідження впливу перетікання в пазухах робочих коліс проміжної ступені ВЦК на характеристики
ІІ місце

Марков Сергій Ігорович

Стаднік Олександр Вікторович

Слинько Георгій Іванович, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння Дослідження та модернізація системи газорозподілу бензинового двигуна МеМЗ-307 шляхом застосування електрогідравлічного приводу клапанів
ІІ місце Шевченко Михайло Анатолійович Кіслов Олег Володимирович, доцент кафедри теорії авіаційних двигунів Дослідження впливу енергообміну між контурами на питомі параметри ТРДД
ІІІ місце Беднін Дмитро Віталійович Ліньков Олег Юрійович, доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння  Аналіз теплонапруженого стану головки циліндру тепловозного дизеля
ІІІ місце Мінченко Владислав Олександрович Колеснікова Тетяна Миколаївна, доцент  кафедри експлуатації та ремонту машин Уточнення математичної моделі робочого циклу безшатунного двигуна
ІІІ місце Случак Олена Ігорівна  Андрєєв Вячеслав Іванович, начальник науково-дослідного відділу, доцент кафедри екології та природокористування Керамічні покриття для постійних ливарних форм заготовок поршневих кілець ДВЗ
ІІІ місце

Ступак Наталія Сергіївна

Деркач Катерина Ростиславівна

Добровольський Олександр Сергійович, доцент кафедри двигунів і теплотехніки Застосування альтернативних видів палива в двигунах з іскровим запалюванням
ІІІ місце Шелестов Максим Сергійович Кравченко Сергій Сергійович, асистент кафедри двигунів внутрішнього згоряння  Вибір та обґрунтування раціональних параметрів двигуна 11ГД100М при роботі на шахтному газі