НМКД бакалаврів

Згідно з навчальним планом 2022р. (перелік оновлюється)

Освітня програма: “Енергетика


з/п
Викладачі кафедри Дисципліна Складова НМКД
1

Пильов Володимир Олександрович

 
Конструкції енергетичних установок транспортних засобів.
Семестр 4
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи.

Індивідуальні завдання

Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
2 Парсаданов Ігор Володимирович

Теорія двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ)
Семестр 5
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
3
 
 Триньов Олександр Володимирович

 
Експлуатація та ремонт силових агрегатів транспортних засобів
Семестр 8
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
       
4 Ліньков Олег Юрійович

Вступ до спеціальності: основи двигунів та гібридних енергетичних установок транспортних засобів. Ознайомча практика.
Семестр 1
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
Системи автоматизованого проектування
Семестр 5
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи
Індивідуальні завдання
Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
5
Кравченко Сергій Сергійович
Динаміка та міцність силових агрегатів транспортних засобів
Семестр 7
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
Основи технічної термодинаміки.
Семестр 3
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
6 Білик Сергій Юрійович

Випробування силових агрегатів транспортних засобів
Семестр 8
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
7

Савченко Анатолій Вікторович


Траспортні засоби з двигунами та гібридними силовими установками.
Семестр 7
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
8 Карягін Ігор Миколайович

Хіммотологія та нуль-вуглеводневі джерела живлення силових агрегатів транспортних засобів.
Семестр 6
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/іспиту

Освітня програма: “Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки

Профільований пакет дисциплін: 01 “Інженерія гібридних та електричних транспортних енергетичних установок”


з/п
Викладачі кафедри Дисципліна Складова НМКД
1 Пильов Володимир Олександрович
Конструкції енергетичних установок транспортних засобів.
Семестр 4
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
2 Парсаданов Ігор Володимирович
Теорія двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ)
Семестр 5
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
3 Ліньков Олег Юрійович
Вступ до спеціальності: Інженерія гібридних та електричних транспортних енергетичних установок. Ознайомча практика.
Семестр 1
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
4 Савченко Анатолій Вікторович
Траспортні засоби з двигунами та гібридними силовими установками.
Семестр 7
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
Технології виготовлення та ремонту транспортних енергетичних установок
Семестр 8
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни

Профільований пакет дисциплін: 02 “Експлуатація і ремонт силових агрегатів транспортних засобів”


з/п
Викладачі кафедри Дисципліна Складова НМКД
1 Пильов Володимир Олександрович
Конструкції силових агрегатів транспортних засобів.
Семестр 4
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
2 Парсаданов Ігор Володимирович
Теорія силових агрегатів транспортних засобів
Семестр 5
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
3 Ліньков Олег Юрійович
Вступ до спеціальності: Експлуатація і ремонт силових агрегатів транспортних засобів. Ознайомча практика.
Семестр 1
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
4 Триньов Олександр Володимирович
Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт силових агрегатів транспортних засобів.
Семестр 7
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни
5 Білик Сергій Юрійович
Електронні системи керування та діагностики енергетичних установок транспортних засобів.
Семестр 8
Анотація навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) Силабус навчальної дисципліни Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/екзамену з дисципліни