НМКД магістрів

Згідно з навчальним планом 2022р. (перелік оновлюється)


з/п

Викладачі кафедри

Дисципліни Складова НМКД
Анотація Робоча програма Сілабус Навчально методичні матеріали до самостійної роботи. Індивідуальні завдання Перелік питань до заліку/іспиту
1 Пильов Володимир Олександрович

 Спеціальні розділи фізики: тепломасообмін в двигунобудуванні М9_ВП1_4Анотація М9_ВП1_4_РП М9_ВП1_4_silabus  М9_ВП1_4 Перелік
Тепломасообмін в двигунах внутрішнього згоряння М_ВП4_4_Анотація М_ВП4_4_РП М_ВП4_4_silabus М_ВП4_4_ М_ВП4_4_Перелік
Програми, проекти та перспективні рішення в енергетичному машинобудуванні М_СП3_Анотація М_СП3_РП М_СП3_silabus М_СП3_ М_СП3_Перелік
 2
 
 
Парсаданов Ігор Володимирович


Енергозаощаджуючі технології в перспективних транспортних силових агрегатах Н_ВП2_6_Анотація
Н_ВП2_6_РП Н_ВП2_6_silabus Н_ВП2_6 Н_ВП2_6_Перелік 
Енергозаощаджуючі технології та екологізація двигунів внутрішнього згоряння, комбінованих та гібридних силових установок
М_ВП4_5_Анотація М_ВП4_5_РП
М_ВП4_5_silabus М_ВП4_5
М_ВП4_5_Перелік
Інноваційні задачі, технічні стандарти та нетехнічні аспекти енергетичного машинобудування М_СП2_Анотація
М_СП2_РП М_СП2_silabus М_СП2_ М_СП2_Перелік
3 Триньов Олександр Володимирович

Системи інженерного аналізу в енергетичному машинобудуванні Н_СП2_Анотація Н_СП2_РП Н_СП2_silabus Н_СП2_ Н_СП2_Питання
Експлуатація та надійність двигунів внутрішнього згоряння, комбінованих та гібридних силових установок енергетичних установок) М_ВП_4_2_Анотація
М_ВП4_2_РП М_ВП4_2_silabus М_ВП4_2_ М_ВП4_2_Питання
Параметрична оптимізація в двигунобудуванні М_ВП4_1_Анотація М_ВП4_1_РП М_ВП4_1_silabus М_ВП4_1_ М_ВП4_1_Перелік
4
 
Ліньков Олег Юрійович

 
Моделювання станів і процесів енергетичних установок
Н_СП3_Анотація Н_СП3_РП Н_СП3_silabus Н_СП3_ Н_СП3_Питання
         
5 Кравченко Сергій Сергійович
Спеціальні розділи розрахунків енергетичного устаткування М_СП1_Анотація М_СП1_РП М_СП1_silabus М_СП1_Перелік
Спеціальні розділи розрахунків в двигунобудуванні Анотація Н_ВП1_5_РП Н_ВП1_5_silabus Перелік
6  Білик Сергій Юрійович
Основи наукових досліджень в енергетичному машинобудуванні М_СП4_Анотація М_СП4_РП М_СП4_silabus М_СП4_ М_СП4_Перелік
Основи наукових досліджень Н_НП1_Анотація Н_НП1_РП Н_НП1_silabus Н_НП1_ Н_НП1_Перелік
Сучасні напрямки наукових досліджень та спеціалізовані навчальні дисципліни кафедри Н_НП2_Анотація Н_НП2_РП Н_НП2_silabus Н_НП2_ Н_НП2_Перелік
7  Мешков Денис Вікторович
8
 

 Савченко Анатолій Вікторович
Прогресивні технології машинного виробництва в двигунобудуванні М_ВП4_3_Анотація М_ВП4_3_РП М_ВП4_3_silabus М_ВП4_3_ М_ВП4_3_Перелік
Дисципліна НПС1