Вступ на 2 та 3 курс

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» НТУ ХПІ
НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

 

Строки. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів прийом заяв та документів розпочинається 01 липня і закінчується о 18:00 22 серпня (Звертатися за телефоном 0662905700 Кузнецова Світлана Олександрівна, Корпус У1, аудит. 208, заст. відповідального секретаря приймальної комісії ННІ ЕММБ НТУ “ХПІ”) .
Фахові вступні випробування проводяться з 25 серпня до 31 серпня.
Строки зарахування вступників:
Денна форма навчання
1) за держ. замовленням – 05 вересня до 12.00
2) за кошти фізичних осіб – до 30 вересня
Заочна форма навчання – до 30 вересня.

Умови. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за такою формулою:
Конкурсний бал
(КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінки ЗНО з української мови і літератури,
П2 – оцінка фахового вступного випробування,
П3 (бюджет) – оцінки ЗНО з математики
П3 (контракт) – оцінки ЗНО з математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій.

Можливість вступу на
ІІ курс – 2 р. 10 міс. (бюджет)
ІІІ курс 1 р. 10 міс. (контракт)

Вартість навчання:
– денна форма навчання 19800 грн/рік;
– заочна форма навчання 11800 грн/рік.