Бізнес-аналітика (бакалавр)

071 – ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА (БАКАЛАВР)

Бізнес-аналітика – система сучасних методів і методик формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців у сфері бізнес-аналізу. У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок щодо організації і проведення бізнес-аналізу, а також вміння, що дозволяють їм: вести бухгалтерський облік на різних підприємствах як за національними стандартами обліку, так і за міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності, складати та аналізувати звітність, використовувати комп’ютерні програми щодо ведення обліку, проведення бізнес-аналізу, узагальнювати інформацію і  формувати різні види аналітичної звітності, застосувати сучасні методи і методики формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень тощо

Посилання:

Основні спеціальні навчальні дисципліни Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством
Гроші і кредит
Оптимізаційні методи та моделі
Економічна статистика
Облік і звітність в оподаткуванні
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
Основи бізнес-аналізу
Облік у зарубіжних країнах
Обліково-аналітичне забезпечення діяльності фінансово-кредитних установ
Обліково-аналітичне забезпечення діяльності бюджетних установ
Соціально-трудові відносини в організації облікової діяльності
Облік і оподаткування діяльності малих підприємств
Інвестиційний аналіз
Аудит оподаткування суб’єктів господарювання
Управлінський аудит
Аналіз у галузях виробництва та послуг
Характеристика спеціалізації Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері обліково-аналітичного забезпечення управління на засадах оволодіння системою компетентностей
Можливості працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу

Випускники можуть працювати на посадах: керівник первинного рівня управління або виконавця різноманітних служб апарату управління; бізнес-аналітик; помічник фінансового аналітика; аналітик консолідованої інформації; відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи); інспектор фінансовий; спеціаліст-бухгалтер; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань; бухгалтер; державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий тощо

Додаткова інформація на Абітуриєнт НТУ “ХПІ”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.