Бізнес-аналітика (магістр)

071 – ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА (МАГІСТР)

Бізнес-аналітика – це виявлення ділових потреб і знаходження рішень ділових проблем на  основі  сучасних методів і методик формування обліково-аналітичної інформації

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати практичн і проблеми та складні завдання у галузі обліково-аналітичного забезпечення управління бізнес-структур.
У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок із забезпечення процесу прийняття управлінських рішень у бізнес-структурах аналітичною інформацією, що одержується через якісно-змістовне перетворення облікових даних в релевантну інформацію про господарські операції спеціальними аналітичними прийомами, а також надання варіантів вирішення господарських проблем

Посилання:

Основні спеціальні навчальні дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення діагностики та прогнозування розвитку бізнес-структур
Діагностика стану підприємства в антикризовому управлінні
Стратегічне бюджетування та аналіз результативності діяльності суб’єктів господарювання
Стратегічний аналіз
Аналітичний інструментарій фінансово-економічної безпеки
Аналітичні методи оцінки ринкової вартості економічних об’єктів
Характеристика спеціалізації Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері обліково-аналітичного забезпечення управління на засадах оволодіння системою компетентностей
Можливості працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу

Випускники можуть працювати на посадах: керівник фінансових і фінансово-економічних підрозділів; головний бухгалтер та його заступник; фінансовий директор; начальник контрольно-ревізійного відділу; начальник фінансового відділу; бухгалтер; аудитор; контролер; внутрішній аудитор; головний державний податковий інспектор; державний податковий інспектор; фінансовий аналітик; бізнес-аналітик; аналітик консолідованої інформації; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з податків і зборів; податковий консультант ; консультанта з аналітичних питань; консультант з ефективності підприємництва; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань

Додаткова інформація на Абітуриєнт НТУ “ХПІ”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.