Кафедра економічного аналізу та обліку НТУ "ХПІ"

График работы преподавателей на кафедре

Ф.И.О. Дни недели
понедельник вторник среда четверг пятница
1. Проф. Давидюк Т.В. 10-00 ― 13-00 10-00 ― 13-00
2. Проф. Ершова Н.Ю. 14-00 ― 15-00 13-00 ― 14-00
3. Проф. Мехович С.А. 10-00 ― 12-00 10-00 ― 12-00
4. Проф. Смоловик Р.Ф. 12-00 ― 13-00 10-00 ― 13-00
5. Проф. Якименко-Терещенко Н.В. 10-00 ― 13-00
6. Доц. Брик С.В. 8-30 ― 10-00
14-30 ― 16-00
7. Доц. Жадан Т.А. 10-00 ― 12-00 14-00 ― 16-00
8. Доц. Линник Е.И. 14-00 ― 14-30
9. Доц. Мардус Н.Ю 16-00 ― 17-00 14-00 ― 15-00
10. Доц. Мелень Е.В. 12-00 ― 14-00 13-00 ― 14-00
11. Доц. Побережная Н.Н. 12-00 ― 18-00 8-30 ― 12-00
12. Доц. Рета М.В. 10-00 ― 12-00 14-00 ― 15-00
13. Доц. Строков Е.М. 12-00 ― 14-00 14-00 ― 16-00
14. Доц. Стригуль Л.С. 12-00 ― 13-00 12-00 ― 13-00 (ІІ)
15. Доц. Фальченко Е.А. 14-00 ― 15-00 12-00 ― 14-00
16. Доц. Чайка Т.Ю. 14-00 ― 16-00 10-30 ― 12-00 (ІІ)
14-00 ― 16-00 (І)
17. Доц. Юрьєва І.А. 10-00 ― 12-00 14-00 ― 15-00
18. Ст. преп. Алешин С.Ю. 15-00 ― 16-00 (ІІ) 15-00 ― 16-00
19. Ст. преп. Александрова В.А. 9-00 ― 11-00 9-00 ― 11-00 (ІІ) 10-00 ― 12-00
20. Ст. преп. Артеменко Н.В. 12-00 ― 14-00
21. Ст. преп. Гаврись Н.А. 10-30 ― 12-00 8-30 ― 10-00
22. Ст. преп. Сиромятникова О.В. 12-00 ― 14-00 12-30 ― 14-30
23. Ст. преп. Ткаченко М.А. 12-00 ― 14-30
24. Ст. преп. Хаустова И.Е. 10-00 ― 12-00
25. Ст. преп. Шовкопляс Т.С. 12-00 ― 14-30
26. Ас. Колесниченко А.С. 12-00 ― 14-00 12-00 ― 14-00
27. Ас. Сикетина Н.Г. 12-00 ― 13-00