Графік роботи викладачів на кафедрі

 

П.І.Б. e-mail Дні тижня
понеділок вівторок середа четвер п’ятниця
1. Зав. каф. проф.
Якименко-Терещенко Н.В.
nataliia.iakymenko-tereschenko@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
2. Проф. Давидюк Т.В. tetiana.davydiuk@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
3 Проф. Єршова Н.Ю. natalia.iershova@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
4. Проф. Мєхович С.А. sergii.mekhovych@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
5. Доц. Брік С.В. svitlana.brik@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
6. Доц. Жадан Т.А. tetiana.zhadan@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
7. Доц. Кузнецова С.О. svitlana.kuznetsova@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
8. Доц. Мардус Н.Ю nataliia.mardus@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
9 Доц. Мелень О.В. olena.melen@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
10. Доц. Побережна Н.М. nataliia.poberezhna@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
11. Доц. Стригуль Л.С. larysa.strygul@khpi.edu.ua протягом робочого дня в течении рабочего дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
12. Доц. Строков Є.М. ievgen.strokov@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
13. Доц. Фальченко О.О. olena.falchenko@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
14. Доц. Чайка Т.Ю. tetiana.chaika@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
15. Доц. Юр’єва І.А. iryna.yurieva@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
16. Ст. преп. Альошин С.Ю. serhii.aloshyn@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
17. Ст. преп. Александрова В.О. viktoriia.aleksandrova@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
18. Ст. преп. Гаврись М.О. mykola.gavrys@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
19. Ст. преп. Колєсніченко А.С. anastasiia.koliesnichenko@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
20. Ст. преп. Сиромятникова О.В. oksana.syromiatnykova@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня
21. Ст. преп. Ткаченко М.О. maryna.tkachenko@khpi.edu.ua протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня протягом робочого дня