Облік, аудит і оподаткування (бакалавр)

071 – ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ (БАКАЛАВР)

Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців у сфері обліку, оподаткування та аудиту. У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок щодо організації і ведення обліку та системи оподаткування підприємства, а також вміння, що дозволяють їм: вести фінансовий, податковий та управлінський облік на різних підприємствах як за національними стандартами обліку, так і за міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності, складати та аналізувати звітність, використовувати комп’ютерні програми щодо ведення обліку, здійснювати аналіз показників звітності, розраховувати податки, здійснювати контроль господарських операцій компаній

Посилання:

Основні спеціальні навчальні дисципліни Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством
Гроші і кредит
Оптимізаційні методи та моделі
Економічна статистика
Облік і звітність в оподаткуванні
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
Економічний аналіз
Облік у зарубіжних країнах
Облік у фінансово-кредитних установах
Облік у бюджетних установах
Соціально-трудові відносини в організації облікової діяльності
Облік і оподаткування діяльності малих підприємств
Аналіз діяльності фінансово-кредитних та бюджетних установ
Аудит оподаткування суб’єктів господарювання
Управлінський аудит
Бюджетування податків і зборів на підприємстві
Характеристика спеціалізації Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування на засадах оволодіння системою компетентностей
Можливості працевлаштування Працевлаштування в установах і на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу.Випускники можуть працювати на посадах: менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; консультант з податків і зборів; відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи); інспектор фінансовий; спеціаліст-бухгалтер; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з податків і зборів; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань; агент податковий; бухгалтер; державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий тощо

Додаткова інформація на Абітуриєнт НТУ “ХПІ”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.