Облік, аудит і оподаткування (магістр)

071 – ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ (МАГІСТР)

Облік – організована система збору, накопичення, обробки, групування, узагальнення і реєстрації необхідної інформації , що відображає кількісну чи якісну характеристику подій, явищ, фактів, процесів, об’єктів.

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні завдання у сфері обліку, аудиту і оподаткування.
У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок у сфері управління компаніями з використанням сучасних аналітичних та контрольних процедур, а також вміння використовувати професійні методики та технології, необхідні для підготовки обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю компаній. Предметна область містить знання концепцій обліку та оподаткування; умов формування якісної інформації для цілей складання фінансової, податкової і управлінської звітності; функцій, методів і технологій розробки управлінських рішень

Посилання:

Основні спеціальні навчальні дисципліни Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Стратегічний управлінський облік
Обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
Консолідація фінансової звітності
Організація і методика аудиту
Державний аудит
Характеристика спеціалізації Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування на засадах оволодіння системою компетентностей
Можливості працевлаштування Працевлаштування в установах і на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу.Випускники можуть працювати на посадах: аудитор; головний бухгалтер; головний касир; головний ревізор; завідувач каси; завідувач цехової бухгалтерії; фінансовий директор; начальник контрольно-ревізійного відділу; начальник фінансового відділу; начальник централізованої бухгалтерії; менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; консультант з податків і зборів; відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи); консультант з ефективності підприємництва; державний аудитор; інспектор фінансовий; казначей; спеціаліст-бухгалтер; аналітик консолідованої інформації; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з податків і зборів; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань; агент податковий; бухгалтер; головний державний податковий інспектор; державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий тощо

Додаткова інформація на Абітуриєнт НТУ “ХПІ”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.