Облік і аудит в міжнародному бізнесі (бакалавр)

071 – ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ОБЛІК І АУДИТ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ (БАКАЛАВР)

 

Міжнародний бізнес ­- сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм та іншої діяльності компаніями двох або більше країн з метою взаємовигідної співпраці для отримання економічного прибутку та досягнення міцних позицій на ринку

Освітня програма призначена для підготовки фахівців, здатних з високим рівнем кваліфікації: виконувати роботи з трансформації фінансових звітів за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, аналізу їх складових, здійснювати консолідацію фінансових звітів дочірніх підприємств, обліковувати експортно-імпортні, міжнародні валютно-фінансові та інвестиційні операції, приймати участь у проведенні аудиту міжнародної економічної діяльності

Основні спеціальні навчальні дисципліни Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством
Гроші і кредит
Оптимізаційні методи та моделі
Міжнародний менеджмент
Облік і звітність в оподаткуванні
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
Основи бізнес-аналізу
Облік у зарубіжних країнах
Облік у фінансово-кредитних установах
Міжнародне економічне право
Соціально-трудові відносини в організації облікової діяльності
Облік комерційної та виробничої діяльності на міжнародних підприємствах
Інвестиційний аналіз
Аудит оподаткування суб’єктів господарювання
Облік зовнішньоєкономічної діяльності підприємства
Розрахунки і платежі в міжнародному бізнесі
Характеристика спеціалізації Підготовка фахівців, що володіють знаннями щодо основних вимог національного та міжнародного регулювання режиму здійснення зовнішньоекономічної діяльності, навичками із застосування міжнародних стандартів для організації процедури складання та трансформації фінансової звітності, а також аналізу та інтерпретації її показників, вміннями організовувати облік відповідних об’єктів підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та проводити аналіз їх ефективності, застосувати необхідні процедури для планування заходів контролю за фактами, господарськими процесами та ресурсами суб’єктів міжнародного ринку
Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати у міжнародних та національних аудиторських компаніях, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, комерційних банках, дочірніх та асоційованих підприємствах всесвітньовідомих транснаціональних компаній, обіймаючи при цьому посади від бухгалтерів, які здійснюють облік первинних операцій та помічників аудитора до керівників середньої ланки

Додаткова інформація на Абітурієнт НТУ “ХПІ”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.