Кафедра Економічної кібернетики та маркетингового менеджменту створена у 1997 році. Сьогодні це одна з провідних кафедр Навчально-наукового іннституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу НТУ “ХПІ”.  За роки існування кафедри  було підготовлено більш ніж 2500 фахівців , які успішно працюють як в Україні, так і за кордоном.