Абітурієнтам

Кафедра працює з урахуванням перспектив розвитку національного господарства та світового розподілу праці, що враховується при формуванні спеціальностей та спеціалізацій.

На сьогодні кафедра готує бакалаврів і магістрів за денною та заочною формами навчання.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:

Спеціальність  “Економіка”, спеціалізація Цифрова економіка

Спеціальність  “Економіка”, спеціалізація Економічна кібернетика

Спеціальність “Маркетинг”, спеціалізація Маркетинговий менеджмент

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:

Спеціальність  “Економіка”, спеціалізація “Економічна кібернетика

Спеціальність “Маркетинг”, спеціалізаціяМаркетинговий менеджмент”

Конкурсні пропозиції Бюджет/контракт Спеціалізації Конкурсні предмети
Обов’язкові вибіркові
Економіка Бюджет Економічна кібернетика

Цифрова економіка

Українська мова

Математика

Ін. мова /

Історія України

Цифрова економіка Контракт Цифрова економіка Українська мова

Історія України

Ін.мова/

математика

Маркетинговий менеджмент Бюджет Маркетинговий менеджмент Українська мова

Історія України

Ін.мова/

математика

Маркетинговий менеджмент Контракт Маркетинговий менеджмент Українська мова

Історія України

Ін.мова/

математика

https://www.facebook.com/kafedraEKMM

 

Шановні абітурієнти!
Умови вступу, порядок і терміни подачі документів, перелік предметів ЗНО, вартість контрактного навчання, а також будь-яку іншу інформацію щодо процедури вступу ви зможете знайти на сайті «Абітурієнт» НТУ «ХПІ». 

Корисні посилання:

Правила прийому

Процедури вступу