Економічна кібернетика

Презентація спеціальності

Економічна кібернетика – сучасна престижна освітня програма. Її професійна спрямованість – інформаційні системи в економіці та економіко-математичне моделювання з використанням комп’ютерної техніки для аналізу бізнес ситуацій і вибору найкращих рішень.

Сьогодні щоб бути успішним економістом або менеджером, потрібно вміти ефективно застосовувати комп’ютерні інформаційні технології при вирішенні поставлених задач. Комп’ютерне моделювання бізнес-процесів, автоматизація економічних і фінансових розрахунків значно скорочує час розв’язання задач і прийняття управлінських рішень, забезпечує потрібну точність отриманих результатів.

Наш випускник з економічної кібернетики володіє сучасними засобами аналізу й прогнозування економічних ситуацій, управління економічними об’єктами у мінливих ринкових умовах, може з успіхом керувати різними функціональними підрозділами підприємства, здатний організовувати й очолювати роботи з впровадження комп’ютерних інформаційних технологій.

Основні дисципліни на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр»

 • Управління проектами
 • Управління потенціалом підприємства
 • Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
 • Моделі державного регулювання економіки
 • Моделі в управлінні підприємством
 • Корпоративні інформаційни системи
 • Сучасні методи аналізу даних
 • Моделі управління економічними ризиками
 • Цифровий маркетинг

Студенти, які одержать освіту за спеціалізацією ««Економічна кібернетика»» зможуть виконувати широке різноманіття робіт:

 • використовувати комп’ютерні інформаційні системи для обліку, прогнозування, аналізу, планування та контролю діяльності фірми;
 • розробляти інформаційне та алгоритмічне забезпечення інноваційних економіко-математичних моделей аналізу, планування і контролю виробничої, фінансової та маркетингової діяльності фірми;
 • на підставі моніторингу середовища підприємства визначати погрози та можливості, прогнозувати попит на продукцію підприємства, її собівартість, економічні результати діяльності підприємства;
 • обслуговувати й супроводжувати бази даних організацій, проводити інтелектуальний аналіз даних;
 • розробляти веб-сайти підприємств, візуальні інструменти реклами і PR.

Універсальність та системне мислення дозволяють нашим випускникам бути успішними керівниками будь-якого рівня.

Можливості працевлаштування:

Випускники освітньої програми «Економічна кібернетика» працюють в престижних компаніях, як наприклад: в міжнародній компанії «AB Inbev Efes / Сан Інбев Україна» – фахівцями й керівниками відділів: фінансів, логістики, підтримки продажів, планування й аналізу ефективності виробництва, оптимізації бізнес-процесів, в міжнародній IT-компанії «Ciklum» – IT – спеціалістами, менеджерами проектів, Data Scientist, в міжнародній компанії «Філіп Морріс Україна» – IT-спеціалістами, Data Scientist, в компанії «Tyco Electronics» (Мюнхен,Німеччина) – спеціалістами відділу фінансового аналізу, в компанії «Будмен» – IT–спеціалістими, а також на багатьох інших підприємствах.