Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 2019

   У відповідності з рішенням Міністерства освіти і науки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» призначено базовим ВНЗ з проведення Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2019 році. Конкурс відбувався за двома номінаціями: дипломні роботи бакалаврів і дипломні роботи магістрів. Для його проведення була створена конкурсна комісія, у яку увійшли 11 експертів з 11 вищих навчальних закладів України. На конкурс було представлено 34 дипломні роботи, з яких 11 були визначені найкращими і зайняли 1,2 і 3 місця.

Розподіл призових місць за результатами Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт  зі спеціалізації  «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

Найменування вищого навчального закладу Прізвище, ім’я, по батькові конкурсанта Прізвище, ім’я, по батькові, посада наукового керівника Середній бал Місце
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра економічної кібернетики Якимчук Богдан Богданович Черняк Олександр Іванович, д.е.н., професор 87,5 Диплом І ступеня
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, кафедра економічної кібернетики Кириленко Тетяна Сергіївна Огліх Валентина Валеріївна,          к. ф.-м.н., доцент 77 Диплом ІІ ступеня
Національний технічний університе т «Дніпровська політехніка», кафедри електронної економіки та економічної кібернетики Сосновська Вікторія В’ячеславівна Пістунов Ігор Миколайович, д.т.н., професор 76 Диплом ІІІ ступеня

Розподіл призових місць за результатами Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт  зі спеціалізації  «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

Найменування вищого навчального закладу Прізвище, ім’я, по батькові конкурсанта Прізвище, ім’я, по батькові, посада наукового керівника Середній бал Місце
Запорізький національний університет,   кафедра економічної кібернетики Чирва Владислав Сергійович Очеретін Дмитро Валерійович, к.е.н., доцент 80 Диплом І ступеня
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки Коваль Борис Сергійович Меркулова Тамара Вікторівна,  д.е.н., професор 79,5 Диплом І ступеня
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», кафедра економічної кібернетика та маркетингового менеджменту Климова Валерія Олександрівна Мельников Олег Станіславович, к.е.н., доцент 79,5 Диплом ІІ ступеня
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, кафедра економічної кібернетики Діденко  АнастасіяСергіївна Чаговець Любов Олексіївна, к.е.н., доцент 77 Диплом ІІ ступеня
Хмельницький національний університет, кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці Макаров Андрій Сергійович Григорук Павло Миайлович, д.е.н., професор 73,5 Диплом ІІ ступеня
Український державний хіміко-технологічний університет, кафедра теоретичної та прикладної економіки Писарькова Валерія Ростиславівна Науменко Наталія Юріївна, к.т.н.,доцент 73,3 Диплом ІІІ ступеня
Харківський національний університет радіоелектроніки, кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою Байрачна Дар’я Олексаидрівна Соколова Людмила Василівна, д.е.н., професор 73,3 Диплом ІІІ ступеня
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кафедри економіко-математичного моделювання Корчинський Владислав Вікторович Долінський Леонід Борисович, к.е.н., доцент 73 Диплом ІІІ ступеня