Маркетинговий менеджмент

Успішні підприємці та менеджери поділяють думку, яку висловлює вираз: „Від маркетингу як від долі нікуди не піти”. Дійсно, ані жодне підприємство не може працювати, якщо на його продукцію відсутній попит, а саме маркетинг призваний попит виявляти та створювати. Маркетинг, з одного боку, покладається в основу менеджменту будь-якої організації у цілому, а з іншого боку сам маркетинг являє собою сукупність великого різноманіття видів діяльності, які потребують загального управління. Тому освітня програма „Маркетинг-менеджмент” є найбільш розповсюдженою серед університетів усього світу.

Особливість освітньої програми „Маркетинг-менеджмент” в НТУ „ХПІ” полягає в органічному поєднанні економіки, маркетингу, психології  і інформаційних технологій. Це дозволяє підготувати універсального маркетолога, одночасно здатного використовувати у своїй роботі сучасні інформаційні технології. Аналіз сучасного ринку праці свідчить про великий попит на фахівців в галузі PR-технологій, брендінгу, маркетингових досліджень, планування маркетингових заходів, розробки веб-сайтів підприємств, візуальної реклами.

Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Маркетинговий менеджмент» набувають знання і вміння, що дозволяють їм:

  • виявляти потенційні ринки збуту товарів (послуг) фірми, оцінювати ємність і економічну привабливість ринків і їх окремих сегментів;
  • розробляти проекти рішень і їх економічне обґрунтування щодо пропозиції нових товарів (послуг);
  • надавати маркетингове обгрунтування інвестиційних проектів з розвитку товарного виробництва і поліпшення якості товарів;
  • прогнозувати попит, ціни на продукцію фірми (за результатами маркетингових досліджень), визначати очікувані загальні економічні результати діяльності фірми;
  • планувати маркетингові комунікаційні заходи щодо реклами і PR для просування на ринки товарів (послуг) фірми, створення брендів, підвищення лояльності споживачів;
  • обґрунтовувати економічну ефективність и доцільність маркетингових заходів;
  • використовувати корпоративні комп’ютерні інформаційні системи для обліку, прогнозування, аналізу, планування і контролю маркетингової діяльності фірми;
  • розробляти візуальні інструменти реклами та PR: проспекти, біл-борди, фронтальні частини і змістовні сторінки веб-сайтів, репортажі та звернення у мас-медіа тощо.

Опитування підприємств роботодавців показує, що у наборі суто таких компетенцій випускників вони найбільш зацікавлені.

Основні дисципліни на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр»:

Менеджмент; – Економіка підприємства; – Маркетин; – Міжнародна економіка; – Інформаційні системи і бази даних; – Фінанси підприємства; Бухгалтерський облік; – Маркетингові дослідження; – Маркетингова товарна політика; – Маркетингове ціноутворення; – Маркетингові комунікації; Маркетингова політика розподілу; – Поведінка споживача; – Математичні моделі  в маркетингу та менеджменті; – Статистичний аналіз даних; Планування маркетингових заходів; – Маркетинг роздрібної торгівлі; Прогнозування попиту; – Інформаційні системи в маркетингу; – Розробка інструментів реклами та PR; – Маркетинг інформаційних технологій та послуг; – Промисловий маркетинг.

Основні дисципліни на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр»:

– Електронна комерція; – Маркетинг відносин; – Інноваційний розвиток підприємства; – Маркетинговий менеджмент; – Проектний менеджмент; Кількісні методи в управлінні маркетингом; – Стратегічне управління; Планування рекламних кампаній; Зовнішньоекономічна маркетингова діяльність; – Соціально-відповідальний маркетинг;Брендинг.

Здобуття вищої освіти за освітньою програмою «Маркетинговий менеджмент» дає можливість працювати за такими сучасними професіями:

SММ-спеціаліст 

фахівець з просування бренду, web-сайту, товарів або послуг за допомогою соціальних майданчиків в Інтернеті, до яких відносяться: соціальні мережі, блоги, форуми

Sales Manager

фахівець, що професійно займається торговельною діяльністю, створює та підтримує зв’язок иміж покупцями, виробниками та торговими організаціями.

SEO-спеціаліст

фахівець, який розробляє і проводить заходи щодо оптимізації веб-ресурсу та його просуванню в мережі Інтернет

Marketing Research Manager

фахівець, який відповідає за організацію та реалізацію процесу маркетингових досліджень в компанії.

Event-маркетолог

фахівець, що займається організацією та проведенням різного роду заходів: корпоративів, конференцій, тренінгів, свят, вечірок і т.д. для компаній або приватних осіб.

Можливості працевлаштування:

Випускники, які навчалися за освітньою програмою «Маркетинговий менеджмент», працюють на таких підприємствах, як: компанія «Фрунзе-Авто» – маркетологи; компанія «Теплі моря» – маркетологи, менеджери, розробники візуальних інструментів реклами і PR проспектів; маркетингове агентство «Defence» – фахівці відділу «Комплексний маркетинг і брендинг», фахівці з розробки рекламних кампаній, розробки сайтів, інтернет-маркетингу; компанія «PRIDE GAS» – сервіс-менеджери, маркетологи; компанія «Nestlé» -керівники і фахівці відділу по оптимізації виробництва; ТОВ «Євромісто» – фахівці з дослідження кон’юнктури ринку і вивчення громадської думки; ТОВ “Смарт Солюшнс” – фахівці з управління персоналом (підбір персоналу); ТОВ «MY COFFEE» – HR-менеджери, фахівці маркетологи, а також на багатьох інших підприємствах.