Наукова та науково-технічна діяльності

ПОКАЗНИКИ

наукової та науково-технічної діяльності за 2015-2018 рр. кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту

Назва показника 2015 2016 2017 2018
Науково-педагогічні кадри
Чисельність  науково-педагогічних працівників усього 14 13 13 10
Чисельність штатних працівників, усього 14 13 12 10
            з них:   – доктори наук 3 3 3 3
                        – кандидати наук 8 9 7 6
Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом, усього 1
            з них:   – доктори наук 1
Результативні показники виконання наукових, науково-технічних робіт
Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників (спец. фонд), усього 2 1 2
                        – кількість міжнародних грантів 1
                        – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами 1 1 2
Наукові праці
Опубліковано монографій 3 2 1 5
Усього одиниць монографій в Україні 3 1 1 4
Усього одиниць монографій за кордоном 1
Опубліковано підручників, навчальних посібників 6 2 1 1
Кількість публікацій (статей) 14(10) 27(15) 28(8) 30(20)
Усього одиниць, опублікованих в Україні 14(10) 27(15) 28(8) 22(12)
Усього одиниць, опублікованих за кордоном 8(7)
Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus 1 2 3
Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science 2 3 3 1
Сумарний h – індекс 12 12 12
Наукова робота студентів
Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб у закладі вищої освіти/науковій установі 218 210 167 147