Навчальний процес

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг»