Освітні програми спеціальності 075 “Маркетинг”

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Робочі програми спеціальності 075 “Маркетинг” >>