Про кафедру

Кафедра ЕКММ створена у 1997 році для підготовки фахівців за новими спеціальностями “Економічна кібернетика” і “Маркетинг” галузі знань “Економіка та підприємництво”. За роки існування за цими спеціальностями було підготовлено більш ніж 2500 фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і  “магістр”, які успішно працюють як в Україні, так і за кордоном.

На кафедрі захищено 4 докторських і 14 кандидатських дисертацій. Було виконано 5 науково-дослідних робіт з держбюджетним фінансуванням Міністерства освіти і науки України та 14 прикладних розробок за договорами з підприємствами. Зараз на кафедрі працює 3 доктори наук, професора, 7 кандидатів наук, доцентів. Підготовка фахівців проводиться за освітніми програмами «Економічна кібернетика», «Маркетинговий менеджмент», «Цифрова економіка».

У колі наукових досліджень кафедри: методологія моделювання соціально-економічних процесів; управління ризиками підприємницькій діяльності; маркетинг відносин і управління іміджем організації; моделі оптимізації маркетингових рішень.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

Спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація «Цифрова економіка»

Спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика»

Спеціальність 075 «Маркетинг», спеціалізація «Маркетинговий менеджмент»