Робочі програми спеціальності 075 “Маркетинг”

Освітні програми спеціальності 075 “Маркетинг”

 РП першого рівня вищої освіти (бакалавр)

Загальна підготовка

ЗП 1 Українська мова
ЗП 2 Екологія
ЗП 3 Вища математика
ЗП 4  Економічна теорія
ЗП 5 Економічна інформатика
ЗП 6 Іноземна мова
ЗП 7 Історія та культура України
ЗП 8 Правознавство
ЗП 9  Теорія ймовірностей і математична статистика
ЗП 10 Мікроекономіка
ЗП 11  Філософія
ЗП 12 Макроекономіка

Професійна підготовка

Дисципліни вільного вибору за блоками04 Маркетинговий менеджмент

ВБ 4.1 Оптимізаційні методи та моделі
ВБ 4.2 Економетрика
ВБ 4.3 Засоби аналізу даних
ВБ 4.4 Маркетинг інновацій
ВБ 4.5 Інформаційні системи в маркетингу
ВБ 4.6 Діагностика бізнес-процесів
ВБ 4.7 Прогнозування соціально-економічних процесів
ВБ 4.8 Креативний маркетинг
ВБ 4.9 Маркетинг роздрібної торгівлі
ВБ 4.10 Комп’ютерна графіка та дизайн
ВБ 4.11 Планування маркетингових заходів 

 РП другого рівня вищої освіти (магістр)

Загальна підготовка

ЗП 1 Глобальна економіка
ЗП 2 Безпека праці та професійної діяльності
ЗП 3 Інтелектуальна власність 


Дисципліни вільного вибору за блоками