Научно-техническая деятельность кафедры

2020

У 2020 р. на кафедрі виконувалась НДР: за двома кафедральними темами та угодою про наукове співробітництво з Магдебурзьким університетом Отто фон Герике.

У січні 2020 році підписано угоду про наукову та творчу співпрацю з Магдебурзьким університетом Отто фон Герике (Німеччина) «Розвиток теорії та дослідження електричних машин з поперечним магнітним потоком» на період з 2020 р. по 2025 р. Наукові керівниками якого є проф. Р. Лейдхольд та доц. Масленніков А.М.

Кафедральна наукова тема – «Розвиток теорії та науково-методичних основ щодо поліпшення параметрів та характеристик високовикористованих електричних машин», затверджена засіданні кафедри прот. № 5 від 28.11.2018 р.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В. І.

Кафедральна наукова тема – «Дослідження та проектування електричних машин спеціального виконання та призначення», затверджена засіданні кафедри прот. № 5 від 28.11.2018 р.
Науковий керівник: к.т.н., доц. Маслєнніков А. М.

В 2020 році на кафедрі, через структуру Міжгалузевого інституту післядіпломної освіти (МІПО) НТУ «ХПІ», було проведено підготовку спеціалістів ПрАТ «Маріупольский металургійний комбінат імені Ілліча». Згідно договору № 230-02/32-216 від 01.10.2020 р. у період з 19 жовтня по 06 листопада 2020 року було проведено підвищення кваліфікації спеціалістів підприємства за курсом «Експлуатаційна діагностика і надійність електричних двигунів». Загальний обсяг фінансування 66,355 т. грн, з яких фактично половина це частка кафедри електричних машин, а друга – МІПО.

Також виконувалося технічне консультування підприємств науково-педагогічними працівниками кафедри в рамках договорів:

1) ТОВ «УКРТЕХНОЛОГІЯСЕРВІС», договір № 32/191-2018;
2) ТОВ “ФІРМА“ТЕТРА, LTD”, договір № 32/261-2019.

2019

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного приводу».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Сроки выполнения 01.01.2019 – 31.12.2019
Объем финансирования в 2019 г. – 17,8 тыс. грн. (часть кафедры электрических машин).

Договір про співробітництво з Магдебурзьким університетом Отто фон Герике «Розробка теорії та експериментальні дослідження електричних машин з великим обертовим моментом і низькою частотою обертання».
Научные руководители: проф. Р. Лейдхольд, доц. Масленніков А. М.
Сроки выполнения: 2019 р.
Без финансирования.

Инициативные темы:

К3201 «Розвиток теорії та науково-методичних основ щодо удосконалення високовикористованих електричних машин і апаратів», номер державної реєстрації №ДР 0116U000877.
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В.І.

«Дослідження та проектування електричних машин спеціального виконання та призначення»
Научный руководитель: к.т.н., доц. Маслєнніков А. М.

2018

Г/Д № 32684 «Розробка методичного та програмного забезпечення щодо чисельно-польового аналізу адекватності електромагнітних та енергетичних проектних параметрів машин постійного струму».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В. І.
Сроки выполнения 01.09.2017 –  15.02.2018
Объем финансирования в 2018 г. – 10,0 тыс. грн.

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного приводу».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Сроки выполнения 01.01.2018 – 31.12.2018
Объем финансирования в 2018 г. – 17,8 тыс. грн. (часть кафедры электрических машин).

Договір про співробітництво з Магдебурзьким університетом Отто фон Герике «Розробка теорії та експериментальні дослідження електричних машин з великим обертовим моментом і низькою частотою обертання».
Научные руководители: проф. Р. Лейдхольд, доц. Масленніков А. М.
Сроки выполнения: 2015 – 2018 р.р.
Без финансирования.

Инициативные темы:

К3201 «Розвиток теорії та науково-методичних основ щодо удосконалення високовикористованих електричних машин і апаратів», номер державної реєстрації №ДР 0116U000877.
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В.І.

К3202 «Розвиток теорії та дослідження високомоментних електродвигунів спеціального призначення», номер державної реєстрації №ДР 0117U004819.
Научный руководитель: к.т.н., доц. Маслєнніков А. М.

2017

Г/Д №32684 «Розробка методичного та програмного забезпечення щодо чисельно-польового аналізу адекватності електромагнітних та енергетичних проектних параметрів машин постійного струму».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В. І.
Сроки выполнения 01.09.2017 – 15.02.2018
Объем финансирования в 2017 г. – 40,0 тыс. грн.

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного приводу».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Сроки выполнения 01.01.2017 – 31.12.2017
Объем финансирования в 2017 г. – 14,34 тыс. грн. (часть кафедры электрических машин).

Договір про співробітництво з Магдебурзьким університетом Отто фон Герике «Розробка теорії та експериментальні дослідження електричних машин з великим обертовим моментом і низькою частотою обертання».
Научные руководители: проф. Р. Лейдхольд, доц. Масленніков А.М.
Сроки выполнения 2015 – 2018
Без финансирования.

Инициативные темы:
«Розвиток теорії та науково-методичних основ щодо удосконалення високовикористованих електричних машин і апаратів».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В. І.
«Розвиток теорії та дослідження високомоментних електродвигунів спеціального призначення».
Научный руководитель: к.т.н., доц. Масленніков А.М.

2016

Д/Б М3223 «Розвиток теорії та науково-методичних основ для створення і модернізації турбогенераторів, що задовольняють сучасним вимогам електроенергетичної системи України», номер державної реєстрації № ДР 0115U0005283.
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В. І.
Соруководитель НДР: д-р техн. наук, проф. Артюх С. Ф., профессор кафедры электрических станций НТУ «ХПИ».
Сроки выполнения 01.01.2015 – 31.12.2016
Объем финансирования в 2016 г. (по запросу/ фактический) 184/ 98 тыс. гривень.

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Сроки выполнения 01.01.2016 – 31.12.2016
Объем финансирования в 2016 г. – 14,34 тыс. грн. (часть кафедры электрических машин).

Г/Д №32601 «Розвиток теорії та дослідження високомоментних електродвигунів спеціального призначення».
Научный руководитель: к.т.н., доц. Маслєнніков А.М.
Сроки выполнения 30.05.2016 – 30.06.2016
Объем финансирования в 2016 г. – 3,0 тыс. грн.

Договор про сотрудничество с Магдебургским университетом Отто фон Герике «Розробка теорії та експериментальні дослідження електричних машин з великим обертовим моментом і низькою частотою обертання».
Научный руководитель: проф. Р. Лейдхольд, доц. Масленніков А. М.
Сроки выполнения 2015 – 2018
Без финансирования.

Инициативные темы:
«Розвиток теорії та науково-методичних основ щодо удосконалення високовикористованих електричних машин і апаратів».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В. І.
«Розвиток теорії та дослідження високомоментних електродвигунів спеціального призначення».
Научный руководитель: к.т.н., доц. Масленніков А.М.
В 2016 г. на кафедре была защищена докторская диссертация:
Плюгин В.Е. – докторская диссертация «Теоретичні основи об’єктно-орієнтованого проектування електромеханічних перетворювачів енергії»

2015

Д/Б М3223 «Розвиток теорії та науково-методичних основ для створення і модернізації турбогенераторів, що задовольняють сучасним вимогам електроенергетичної системи України», номер государственной регистрации 0115U000528.
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Сроки выполнения 01.01.2015 – 31.12.2016
Объем финансирования в 2015 г. – 73,562 тыс. грн.

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Сроки выполнения 01.01.2015 – 31.12.2015
Объем финансирования в 2015 г. – 7,77 тис. грн. (часть кафедри електричних машин).

Д/Б М3222 «Теорія та методи досліджень нових технологічних рішень і процесів у вузлах конструкцій електричних машин і апаратів», номер государственной регистрации 0113U000434.
Научный руководитель: д.т.н., проф. Павленко Т.П.
Сроки выполнения 01.01.2015 – 31.12.2015
Без финансирования

Инициативные темы:
«Розвиток теорії та науково-методичних основ щодо удосконалення високовикори-стованих електричних машин і апаратів».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В.І.
«Розвиток теорії та дослідження високомоментних електродвигунів спеціального призначення».
Научный руководитель:к.т.н., доц. Масленников А.М.
В 2015 г. на кафедре были защищены 2 кандидатские диссертации:
Еговор А.В. – кандидатська дисертація «Оцінка теплового стану електродвигуна з ротором, що котиться, при наявності внутрівшіх механічних факторів»;
Дунев А.А. – кандидатська дисертація «Визначення зони стійкої роботи двигуна з ротором, що котиться, на основi об’ємного чисельного моделювання електромагнітних процесів».

2014

Д/Б М3221 «Розробка науково-методичних основ удосконалення турбогенераторів для підвищення їх технічного рівня і надійності в умовах електроенергетичних систем», номер государственной регистрации 0113U000433.
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Сроки выполнения 01.01.2013 – 31.12.2014
Объем финансирования в 2014 г. – 70,9 тыс. грн.

Д/Б М3222 «Теорія та методи досліджень нових технологічних рішень і процесів у вузлах конструкцій електричних машин і апаратів»
номер государственной регистрации 0113U000434.
Научный руководитель: д.т.н., проф. Павленко Т.П.
Сроки выполнения 01.01.2013 – 31.12.2014
Без финансирования

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Сроки выполнения 01.01.2014 – 31.12.2014
Объем финансирования в 2014 г. – 7,77 тыс. грн. (часть кафедры электрических машин).

Договір Німецько-Українського співробітництва (DUPro). «Розробка та використання електричних машин з великим обертовим моментом і низькою частотою обертання з використанням нових матеріалів».
Научные руководители: проф. Паліс Ф., доц. Наній В.В.
Сроки выполнения 2012 – 2014
Без финансирования

Договор про сотрудничество  с ПАТ «Електромашина» № 32/113 від 03.02.2014 р.«Усовершенствование магнитных систем электрических аппаратов путем применения аморфных сплавов».
Научные руководители: д.т.н., проф. Павленко Т.П.
Сроки выполнения 03.02.2014 – 01.10.2014
Без финансирования

Инициативные темы:
«Дослідження електромагнітних та теплових процесів високовикористованих електричних машин і апаратів».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В.І.
«Дослідження двигунів з ротором, що котиться, для безредукторного електропривода пристроїв автоматики та розробка електричних машин з використанням нових матеріалів в тому числі матеріалів, виготовлених за нанотехнологіями».
Научный руководитель: к.т.н., доцент Наній В.В.
В 2014 р. на кафедре была защищена докторская диссертация:
Наній В.В. – докторська дисертація «Розвиток теорії та створення ефективних конструктивних виконань електродвигунів з ротором, що котиться».

2013

Д/Б М3221 «Розробка науково-методичних основ удосконалення турбогенераторів для підвищення їх технічного рівня і надійності в умовах електроенергетичних систем», номер государственной регистрации 0113U000433.
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Сроки выполнения 01.01.2013 – 31.12.2014
Объем финансирования в 2013 г. – 46,4 тыс. грн.

Д/Б М3222 «Теорія та методи досліджень нових технологічних рішень і процесів у вузлах конструкцій електричних машин і апаратів», номер государственной регистрации 0113U000434.
Научный руководитель: д.т.н., проф. Павленко Т.П.
Сроки выполнения 01.01.2013 – 31.12.2014
Без финансирования

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Сроки выполнения 01.01.2013 – 31.12.2013
Объем финансирования в 2013 г. – 7,77 тыс. грн. (часть кафедры электрических машин).

Г/Д №32393 «Розробка конструкцій двигунів з ротором, що котиться, з обертовими моментами 1-250 Нм».
Научный руководитель: к.т.н., доц. Наній В.В.
Сроки выполнения 01.07.2013 – 31.12.2013
Объем финансирования в 2013 г. – 5,0 тыс. грн.

Договір Німецько-Українського співробітництва (DUPro). «Розробка та використання електричних машин з великим обертовим моментом і низькою частотою обертання з використанням нових матеріалів».
Научные руководители: проф. Паліс Ф., доц. Наній В.В.
Сроки выполнения 2012 – 2014
Без финансирования

Инициативные темы:
«Дослідження електромагнітних та теплових процесів високовикористованих електричних машин і апаратів».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В.І.
«Дослідження двигунів з ротором, що котиться, для безредукторного електропривода пристроїв автоматики та розробка електричних машин з використанням нових матеріалів в тому числі матеріалів, виготовлених за нанотехнологіями».
Научный руководитель: к.т.н., доцент Наній В.В.
В 2013 р. на кафедре была защищена кандидатская диссертация:
Маслєнніков А.М. – кандидатська дисертація «Способи підвищення питомого обертального моменту двигуна з ротором, що котиться, з дискретним імпульсним живленням».

2012

Д/Б М3220 «Розвиток теорії та методів проектування на основі чисельно-польових методів для вдосконалення наявних і створення нових електричних машин».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Сроки выполнения 2011 – 2012
Объем финансирования в  2012 г. – 60,2 тыс. грн.

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Сроки выполнения 01.01.2012 – 31.12.2012
Объем финансирования в 2012 г. – 6,5 тыс. грн. (часть кафедры электрических машин)

Инициативные темы:
«Дослідження електромагнітних та теплових процесів високовикористованих електричних машин і апаратів».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В.І.
«Дослідження двигунів з ротором, що котиться, для безредукторного електропривода пристроїв автоматики та розробка електричних машин з використанням нових матеріалів в тому числі матеріалів, виготовлених за нанотехнологіями».
Научный руководитель: к.т.н., доцент Наній В.В.
В 2012 г. на кафедре была защищена докторская и кандидатская диссертации:
Павленко Т.П. – докторская диссертация «Розвиток теорії електричних контактів підвищеної дугостійкості для комутаційних електричних апаратів»;
Петренко О.М. – кандидатская диссертация «Прогнозування теплового стану частотно-керованих асинхронних двигунів при різних законах регулювання і джерелах живлення».

2011

Д/Б М3220 «Розвиток теорії та методів проектування на основі чисельно-польових методів для вдосконалення наявних і створення нових електричних машин».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Сроки выполнения – 2012
Объем финансирования в 2011 г. – 34,0 тыс. грн.

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Сроки выполнения 01.01.2011 – 31.12.2011
Объем финансирования в 2011 г. – 12,4 тыс. грн. (часть кафедры электрических машин)

Инициативные темы:
«Дослідження електромагнітних та теплових процесів високовикористованих електричних машин і апаратів».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В.І.
«Дослідження двигунів з ротором, що котиться, для безредукторного електропривода пристроїв автоматики та розробка електричних машин з використанням нових матеріалів в тому числі матеріалів, виготовлених за нанотехнологіями».
Научный руководитель: к.т.н., доцент Наній В.В.

2010

Д/Б М3218 – «Розробка науково-технічних основ для розвитку на базі новітніх комп’ютерних технологій об’єднаної системи проектування, математичного моделювання і дослідження електричних машин».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Сроки выполнения 2009 – 2010
Объем финансирования в 2010 г. – 22,0 тыс. грн.

Д/Б М3219 – «Розробка експериментального двигуна з ротором, що котиться, для безредукторного електропривода»
Научный руководитель: к.т.н., доц. Наній В.В.
Сроки выполнения 2009 – 2010
Объем финансирования в 2010 г. – 11,6 тыс. грн.

Г/Д 15812 – «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Сроки выполнения 01.01.2010  – 31.12.2010
Объем финансирования в 2010 г. – 8,1 тыс. грн. (часть кафедры электрических машин).

2009

Д/Б М3218 – «Розробка науково-технічних основ для розвитку на базі новітніх комп’ютерних технологій об’єднаної системи проектування, математичного моделювання і дослідження електричних машин».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Сроки выполнения 2009 – 2010
Объем финансирования в 2009 г. – 26,164 тыс. грн.

Д/Б М3219 – «Розробка експериментального двигуна з ротором, що котиться, для безредукторного електропривода»
Научный руководитель: к.т.н., доц. Наній В.В.
Сроки выполнения 2009  –  2010
Объем финансирования в  2009 г. – 9,37 тыс. грн.

Г/Д 32876 – «Розрахунково-теоретичне дослідження магнітних полів, вихрових струмів і втрат потужності в кінцевих зонах статора турбогенератора типу ТГВ-325-2АУ(М) в різних експлуатаційних режимах роботи».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Сроки выполнения 01.09.2008  – 15.09.2009
Объем финансирования в 2009 г. – 90,25 тыс. грн.

Г/Д 15812 – «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Научный руководитель: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Сроки выполнения 01.01.2009 – 31.12.2009
Объем финансирования в 2009 г. – 16,85 тыс. грн. (часть кафедры электрических машин)

Comments are closed.