Всеукраїнський конкурс дипломних робіт за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»

Бакалавр

Тема диплома Шифр роботи
1 Удосконалення управління процесами руху персоналу підприємства Б001 Рух персоналу
2 Забезпечення зниження важкості праці на підприємстві як напрямок поліпшення стану його виробничого середовища Б002 Важкість праці
3 Удосконалення організації оплати праці на підприємстві як інструмент управління мотивацією працівників Б003 Організація оплати праці
4 Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності підбору плавскладу крюїнговою компанією компанії «МSCCREWINGSERVICESLLC» Б004 Підвищення ефективності підбору
5 Обгрунтування підвищення рівня ефективності діяльності крюїнгової компанії «LumarS.A.» Б005 Рівень ефективності діяльності
6 Соціально-трудові відносини та їх оцінка в умовах організації (на прикладі КЗ КРР «Кагарлицька центральна районна лікарня» Б006 Соціально-трудові відносини
7 Формування і планування трудової кар’єри на підприємстві на прикладі ТОВ «Аптека дитяча» Б007Трудовакар’єра
8 Міграція молоді на прикладі Житомирської області Б008 Міграція молоді
9 Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу на підприємстві(на матеріалах «КП Луцкводоканал») Б009 Оцінка системи мотивації
10 Аналіз та оцінка системи стимулювання персоналу підприємства(на матеріалах «ПРАТ Волиньобленерго») Б010 Стимулювання персоналу підприємства
11 Аналіз та оцінка ефективності соціального захисту населення у Волинській області Б011 Ефективність соціального захисту
12 Моніторинг молодіжного ринку праці Львівської області (за даними Львівського обласного центру зайнятості) Б012 Молодіжний ринок праці
13 Управління розвитком персоналу в умовах сьогодення на прикладі закладу дошкільної освіти «Струмочок» Б013 Управління розвитком персоналу
14 Кадрова політика і система розвитку персоналу організації Б014 Кадрова політика
15 Удосконалення підбору персоналу в організації Б015 Підбір персоналу
16 Стимулювання розвитку персоналу: методи і критерії оцінки Б016 Стимулювання розвитку персоналу
17 Формування та забезпечення кадрової безпеки машинобудівних підприємств Б017 Кадрова безпека
18 Ефективність використання робочої сили на підприємствах харчової промисловості Б018 Використання робочої сили
19 Розвиток системи управлінської діагностики підприємства Б019 Управлінська діагностика
20 «Управління адаптацією працівників в організації ПАТ «ОТП Банк» Б20 Управління адаптацією
21 Шляхи підвищення ефективності управління персоналом Б21 Підвищення ефективності управління персоналом
22 Мотивація та її ефективність в управлінні персоналом організації Б22 Мотиваціія та її ефективність

 

Магістр

 

 

Тема диплома Шифр роботи
1 Дослідження системи адаптації персоналу на підприємстві М001 Система адаптації
2 Формування соціальної відповідальності в авіаційній галузі України М002 Формування соціальної відповідальності
3 Інноваційні підходи до розвитку трудового потенціалу на підприємстві М003 Розвиток трудового потенціалу
4 Корпоративна культура як фактор ефективного розвитку організації М004 Корпоративна культура
5 Формування системи розвитку трудового потенціалу на підприємстві М005 Трудовий потенціал
6 Удосконалення соціально-психологічних методів управління персоналом на підприємстві М006 Соціально-психологічні методи управління
7 Теоретичні основі інвестування в людський капітал крюїнгової компанії (на прикладі морського агентства «Унівіс лтд») М007 Інвестування в людською капітал
8 Методичні засади оцінки ефективності підбору плавскладу крюїнговими компаніями М008 Оцінка ефективності підбору
9 Удосконалення системи мотивації персоналу транспортно-експедиторської компанії тов. «Хіллдом логіст ікс» М009 Удосконалення системи мотивації
10 Сист0ма мотивації персоналу та її вплив на підвищення ефективності функціонування підприємства (на прикладі ПрАТ «Деражнянський молочний завод») М010 Система мотивації
11 Професійний відбір кадрів та шляхи його вдосконалення на прикладі ЖТДУ М011 Відбір кадрів
12 Покращення умов праці персоналу в установі М012 Умови праці
13 Напрями регіональної політики соціального захисту населення М013 Соціальний захист населення
14 Напрями вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві(на матеріалах ДКП «Луцьктепло») М014 Система управління персоналом
15 Підвищення ефективності використання персоналу на лісогосподарських підприємствах Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства М015 Ефективність використання персоналу
16 Реалізація маркетингу персоналу ДП «Березнівське лісове господарство» М016 Маркетинг персоналу
17 Удосконалення управління персоналом ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» М017 Удосконалення управління
18 Оцінка та шляхи удосконалення оплати праці в ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» М018 Оплата праці
19 Концептуальні засади обліку та використання робочого часу М019 Робочий час
20 Удосконалення використання інформаційних технологій в управлінні персоналом М020Інформаційні технології
21 Забезпечення ефективності використання персоналу М021 Персонал
22 Удосконалення персонал-технологій на підприємстві М022 Персонал-технології
23 Розробка системи оцінки персоналу в організації: реалізації підходу КРІ М023 Оцінка персоналу
24 Побудова системи HR-інжинірингу на сучасному підприємстві М024 HR-інжиніринг
25 Удосконалення формування бренду роботодавця М025 Бренд роботодавця
26 Удосконалення професійного навчання М026 Професійне навчання
27 Удосконалення професійного навчання працівників М027 Навчання працівників
28 Удосконалення методів управління персоналом в ІТ-сфері М028 Персонал в IT-сфері
29 Формування ефективної системи мотивації персоналу підприємства М029 Мотивація персоналу
30 Економічна оцінка ефективності інвестицій в освіту М030 Інвестиції в освіту
31 Соціальне партнерство як фактор економічної стабільності в Україні М031 Соціальне партнерство
32 Проблеми раціонального використання трудових ресурсів та підвищення продуктивності праці на підприємстві М032 Використання трудових ресурсів
33 Управління формуванням та використанням трудових ресурсів підприємства М033 Трудові ресурси
34 Комплексна оцінка та використання трудових ресурсів підприємства М034 Оцінка трудових ресурсів
35 Формування конкурентоздатного людського капіталу в умовах глобалізаційних процесів М035 Людський капітал
36 Управління продуктивністю праці на підприємстві М036 Продуктивність праці
37 Управління мотивацією персоналу на підприємстві М037 Мотивація персон пер на підприємстві
38 Аналіз та розробка шляхів підвищення ефективності мотивації персоналу на підприємстві М038 Підвищення ефективності мотивації
39 Проектування підвищення ефективності комерційноїдіяльності виробничо-торговельної фірми»(на матеріалах ТОВ «Магія Пласт») М039 Комерційна діяльність
40 Формування системи внутрішнього маркетингу підприємств сфери послуг за матеріалами Наукового НВЦ «Інноваційних технологій у плануванні та маркетингу М040 Внутрішній маркетинг
41 Запровадження системи стимулювання персоналу торговельного підприємства за матеріалами ФО-П Замялий Д.В. М041 Система стимулювання персоналу
42 Організаційно-економічний механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю на підприємстві М042 Корпоративна соціально відповідальність
43 Розвиток кадрового потенціалу промислового підприємства за умов економіки знань (на прикладі ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат») М043 Розвиток кадрового потенціалу
44 Управління персоналом машинобудівного підприємства на засадах контролінгу трудової поведінки (на прикладі ПАТ «КВБЗ») М044 Управління персон перс підприємства
45 Удосконалення системи соціальної відповідальності на підприємстві М045 Система соціальноївідповідальності
46 Удосконаленнявідносинсоціального партнерства в організації М046 Відносинисоціального партнерства
47 Соціальна політика організації і основні напрями її здійснення у сучасних умовах М047 Соціальнаполітика
48 Соціально-трудові  відносини в організації сучасний стан та шляхи вдосконалення М048 Соціально-трудові відносини
49 Удосконалення  системи мотивації до праці як умова  ефективної діяльності підприємства М049 Удосконаленнясистемимотивації

You may also like...