Вітаємо з перемогою!

29-30 травня 2020 р. у Національному університеті «Львівська політехніка» відбувся другий тур Міжнародного конкурсу студентських досліджень з обліку, оподаткування, аналізу та аудиту.

Організаторами конкурсу є кафедра обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» спільно із профільними кафедрами Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Румунського університету «Артіфекс», Одеського національного політехнічного університету. Основними завданнями Конкурсу є розвиток міжнародної наукової співпраці та активізація наукових досліджень студентів у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, а також підвищення престижу спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

В конкурсі взяли участь представники більше 10 університетів України, Польщі (Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін), Румунії (Університет Артіфекс, м. Бухарест) та Казахстану (Карагандінський державний університет, м. Караганда).

Третє місце в конкурсі посіла студентка кафедри економічного аналізу та обліку ННІ економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ «ХПІ» Надрага Віталіна (Nadraga Vitalina), яка представила наукову роботу під керівництвом проф. Т.В. Давидюк (https://www.conf.lviv.ua/results-rezultaty/).

Дякуємо студентам та викладачам за гідне представлення нашого університету на міжнародному рівні!

Бажаємо подальших наукових звершень та перемог!

You may also like...