Міжвузівська співпраця

16.09.2020 на запрошення факультету економіки, бізнесу та міжнародних економічних відносин, кафедри підприємництва, економіки, маркетингу Університету митної справи та фінансів та особисто зав. каф. д.е.н., проф. Костянтина Степановича Жадька заступник директора ННІ ЕММБ , проф. кафедри економіки та маркетингу д.е.н., проф. Дмитро Горовий провів відкриту лекцію з дисципліни “Організація торгівлі” для студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” у цьому університеті. Розпочинаємо новий етап співробітництва і міжукраїнської мобільності викладачів із нашими колегами.