Ігрове проєктування

Нові освітні технології, що сприяють активізації навчального процесу та надають йому зазначеної спрямованості, почали активно впроваджуватися на кафедрі з 2005 року.

 

Керівники ігрового проєктування:

  • проф. Перевалов Леонід Іванович
  • проф. Півень Олена Миколаївна

 

ДІЛОВА ГРАТЕХНОЛОГ-ІННОВАТОР

Автор: проф. кафедри технології жирів та продуктів бродіння, керівниця ігрового проєкту з дисципліни «Інженерне проєктування харчових технологій»  Півень Олена Миколаївна.

 

Вивчення дисципліни «Інженерне проектування харчових технологій» у вигляді своєрідного інноваційно-творчого процесу поєднує теоретичні заняття з практичною розробкою нового оригінального продукту, технології його виготовлення та проекту документації для постановки цього продукту на виробництво. Це сприяє набуттю таких навичок, як налагодження комунікації між учасниками процесу, розвиток організаторських здібностей, підвищення самооцінки, закріплення знань, отриманих на лекціях тощо.

Інформація про проєкт:

Легенда: спроєктувати економічно доцільну технологію виробництва нового натурального продукту – розробіти його рецептуру та виконати необхідні етапи проєктування для забезпечення промислового випуску розробленого продукту.

Список ролей учасників:

головний технолог – приватний підприємець.

Правила гри та технічні питання:

кожен учасник є технологом – приватним підприємцем, який розробляє рецептуру та технологію нового конкурентоспроможного натурального продукту, обґрунтовує доцільність своєї ідеї, узгоджує її з викладачем, а далі протягом семестру проєктує «запуск своєї технологічної лінії», тобто послідовно виконує всі етапи розробки технології виробництва нового продукту з підготовкою патенту на «корисну модель». Періодичність комунікації: обов’язково – щотижнево, а також у міру виникнення питань,  формат зустрічей може бути як дистанційний за допомогою сучасних мессенджерів Teams, Telegram, так і очний. Наприкінці семестру кожний «головний технолог» презентує свій продукт та захищає проєкт.

Мета ділової гри: розвинути у студентів дослідницькі, творчі та комунікативні навички.

Задачі та очікувані результати  проєкту: детальна розробка технології, яка має завершитись реальним, практичним результатом, оформленим відповідним чином – тобто отриманням нового продукту і необхідної нормативно-технологічної документації для впровадження розробленої технології у виробництво.

Основна частина.  

На першому занятті кожний учасник гри стає головним технологом свого підприємства – «приватним підприємцем», який має умовний стартовий капітал для створення технології нового інноваційного натурального продукту. Тому «гравець» повинен бути зацікавлений в тому, що розроблений ним продукт повинен бути, перш за все, конкурентоспроможним.

Опис процесу розробки проєкту.

Кожний гравець-головний технолог пропонує декілька ідей з розробки рецептури нового натурального продукту.  Обґрунтовує доцільність кожної ідеї. Одна з найбільш перспективних, після узгодження з викладачем, перевіряється на патентопридатність, а далі, у зв’язку з тим, що головний технолог ще  є і приватним підприємцем, йому необхідно попередньо оцінити економічну доцільність майбутнього виробництва. Після обговорення завдання студенти самостійно приступають до виконання наступних 13 етапів проєктування нової технології.

 Практика показує, що генерування ідеї створення нового продукту – це один з найбільш важких етапів для гравця. Тому саме на цьому етапі необхідно приділяти особливу увагу  кожному студенту і  обговорювати та пояснювати переваги та недоліки запропонованої ідеї, щоб не втратити мотивацію студента. Детальний аналіз та зацікавленість викладача кожною ідеєю студента дозволяє розвинути у нього творчі та комунікативні навички.

По завершенню проєктування технології нового продукту  гравець – головний технолог – приватний підприємець презентує та захищає свій проєкт перед комісією, до складу якої, окрім викладачів, зазвичай входять роботодавці.

Результати ігрових творчих проектів студентів представлені у вигляді тез доповідей Міжнародних науково-практичних конференцій, наукових статей, дипломних проектах та роботах, а також на Всеукраїнських  та регіональних конкурсах наукових студентських робіт.