Пропозиції до проекту освiтньо-професійної програми просимо надсилати на адресу ivsaam@gmail.com. Надіслані пропозиції будуть разміщуватися модератором не пізніше доби з моменту отримання безпосередньо під відповідним посиланням у порядку їх отримання.

 

1) ОПП “Технології переробки нафти, газу та твердого палива”: 2019,  2020,  2021, 2022

2) Протоколи стейкхолдерів та випускників:

3) Рецензії на ОПП

4) Навчальні плани для здобувачів освіти, громадян України: 2019, 2020, 2021, 2022

5) Навчальні плани для здобувачів освіти, громадян іноземних держав: 2019, 2020, 2021, 2022

6) Дисципліни вільного вибору студента із загально університетського каталогу дисциплін

7) Сілабуси та робочі програми навчальних дисциплін загальної підготовки:

Здобувачі освіти – громадяни України
ЗП1 Історія та культура України Сілабус РПНД
ЗП2 Українська мова (професійного спрямування) Сілабус РПНД
ЗП3 Іноземна мова Сілабус РПНД
ЗП4 Філософія Сілабус РПНД
ЗП5 Правознавство Сілабус РПНД
ЗП6 Історія науки і техніки Сілабус РПНД
ЗП7 Вища математика Сілабус РПНД
ЗП8 Фізика Сілабус РПНД
ЗП9 Хімія Сілабус РПНД
ЗП10 Екологія Сілабус РПНД
ЗП Фізичне виховання Сілабус РПНД
Здобувачі освіти – громадяни іноземних держав
ЗП1 Історія та культура України Сілабус РПНД
ЗП2 Філософія Сілабус РПНД
ЗП3 Правознавство Сілабус РПНД
ЗП4 Історія науки і техніки Сілабус РПНД
ЗП5 Українська мова як іноземна Сілабус РПНД
ЗП6 Мова професійного навчання Сілабус РПНД
ЗП7 Англійська мова за професійним спрямуванням Сілабус РПНД
ЗП8 Вища математика Сілабус РПНД
ЗП9 Фізика Сілабус РПНД
ЗП10 Хімія Сілабус РПНД
ЗП11 Екологія Сілабус РПНД
ЗП Фізичне виховання Сілабус РПНД

8) Сілабуси та робочі програми навчальних дисциплін спеціальної підготовки:

СП1 Сілабус РПНД
СП2 Сілабус РПНД
СП3 Сілабус РПНД
СП4 Сілабус РПНД
СП5 Сілабус РПНД
СП6 Сілабус РПНД
СП7 Сілабус РПНД
СП8 Сілабус РПНД
СП9 Сілабус РПНД
СП10 Сілабус РПНД
СП11 Сілабус РПНД
СП12 Сілабус РПНД
СП13 Сілабус РПНД
СП14 Сілабус РПНД
СП15 Сілабус РПНД
СП16 Сілабус РПНД
СП17 Сілабус РПНД
СП18 Сілабус РПНД
СП19 Сілабус РПНД
СП20 Сілабус РПНД
СП21 Сілабус РПНД

9) Вибіркові освітні компоненти профільної підготовки:

ВП1.1 Сілабус РПНД
ВП1.2 Сілабус РПНД
ВП1.3 Сілабус РПНД
ВП1.4 Сілабус РПНД
ВП1.5 Сілабус РПНД
ВП2.1 Сілабус РПНД
ВП2.2 Сілабус РПНД
ВП2.3 Сілабус РПНД
ВП2.4 Сілабус РПНД
ВП2.5 Сілабус РПНД
ВП3.1 Сілабус РПНД
ВП3.1 Сілабус РПНД
ВП3.3 Сілабус РПНД
ВП3.4 Сілабус РПНД
ВП3.5 Сілабус РПНД

10) Дисципліни вільного вибору студента  згідно переліку:

11) Результати анкетування здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Технології переробки нафти, газу та твердого палива» рівня бакалавр

12) Результати анкетування студентів за результатами зимньої сесії 2020/2021 навчального року

13) Відомості про самооцінювання освітньої програми