Профіль
Scopus      
Scholar           
ID ORCID    
 
Освіта:
2004 – 2010 Навчання на факультеті «Технології органічних речовин»  на  кафедрі  «Технологія палива і вуглецевих матеріалів», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,  Харків, Україна
2010 –  Диплом  спеціаліста,  кваліфікація  –  інженер-хімік
2012 – 2016  –  аспірантура в Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут»
2021  –  кандидат технічних  наук  за  спеціальністю  05.17.07  – «Хімічна технологія палива  і  паливно-мастильних матеріалів»
2021 –  по  теперішній  час: робота над дисертаційною роботою  на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Науковий ступінь
Кандидат технічних  наук  зі  спеціальності  05.17.07  – «Хімічна технологія палива  і  паливно-мастильних матеріалів» (2021), «Газифікація полідисперсних сиситем ка’яновугільного походження»
Посада:
Завідувач навчальною лабораторією та за сумісництвом доцент і науковий співробітник кафедри  «Технології переробки нафти,  газу  та  твердого  палива».
Характеристика діяльності, основні напрямки наукових досліджень
Член організаційного комітету I, II, III та IV  Міжнародних науково-технічних конференцій «Сучасні технології переробки пальних копалин» (м. Харків, 2018, 2019, 2020 та 2021 роки).
Розробка та впровадження методів переробки та утилізації органічних відходів виробництва, нові шляхи використання горючих копалин.
 Викладання дисциплін:
Фізика і хімія адсорбентів ;
Фізика і хімія горючих копалин;
Технологія вуглецевих матеріалів.
Для іноземних студентів лекційний матеріал викладає англійською мовою. 
Контакти:
Моб.тел.:+380663853025
Роб.тел.+380577076903
E-mail:  dariabilets@gmail.com