ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ  ННІ ХТІ

№ п/п  

Спеціальність,назва кафедри та код

Назва навчальних дисциплін по семестрах
5 семестр 6 семестр 7 семестр
1 182, ОПП “Технічна електрохімія”

 

Електрохімічна енергетика

 

Хімічний опір матеріалів

 

Методи захисту від корозії

 

2 182, ОПП “Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі”

 

Рідкісні розсіяні елементи в енерго технологіях

 

Електрохімічні технології рідкісних розсіяних металів

 

Методи захисту від корозії

 

3 185, Органічного синтезу і нанотехнологій Технології органічного синтезу Принципи «зеленої» хімії та технології Наноструктури та наноматеріали у сучасних техноголіях
4 186,  Технології жирів і продуктів бродіння Основи миловаріння Технологія харчових поверхнево-активних речовин Дегустаційна оцінка вина і напоїв
5 187, Технології переробки нафти, газу та твердого палива Сучасні методи підготовки та очищення нафто- та газопромислової сировини

 

Устаткування нафтохранилищ

 

Методи визначення якості нафти. газу та продуктів переробки

 

6 188, Біотехнології, біофізики та аналітичної хімії Агробіотехнологія Основи біохімічної інженерії Екобіотехнологія
7 188, Біотехнології, біофізики та аналітичної хімії Основи фармакології Фармацевтична хімія Імунобіотехнологія
8 189, Видобування нафти, газу і конденсату Сучасні гіпотези походження нафти й газу Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ Сучасні методи переробки нафти й газу
9 190, Технології пластичних мас і біологічно активних полімерів

 

Основи створення полімерних сумішей і композитів Хімічні реакції на полімерних носіях Блок дисциплін 06 -Сучасні клеї та герметики

Блок дисциплін 07 – Полімери для сучасної медицини та фармації

10  213, Технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

 

 Теплові процеси в технології тугоплавких неметплевих та силікатних матеріалів

 

 Механічне обладнання підприємств

 

 Інформаційні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів ч.1
11 191,  Інтегрірованих технологій, процесів та апаратів Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності   – Нетрадиційні та відновнювальні джерела енергії

 

 

 

 

 

Заступник директора ННІ ХТІ                                                      Лаврова І.О.