Наказ щодо перерозподілу кредитів  та атестації здобувачів першого рівня освіти у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за освітніми програмами спеціальностей 161, 162

Програма випускного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю  161  «Хімічні технології та інженерія»  освітньої програми “Технології переробки нафти, газу та твердого палива”