Профіль 
Google Scholar
Scopus
ID ORCID

 

 

Освіта
Закінчив у 1972 р. ХПІ за фахом “Хімічна технологія твердого палива” та здобув кваліфікацію інженер-технолог.
В 1979 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Науковий ступінь
Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.17.07 – Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів (1980), «Исследование по получению из коксохимического сырья 96-98% ного антрацена».
Вчене звання
Доцент  кафедри технології палива та вуглецевих матеріалів (1990).
Посада
Професор  кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива.
Наукові інтереси
– Дослідження в галузі виділення поліциклічних вуглеводнів кам’яновугільної смоли і синтез на їхньої основі сполук з корисними споживчими властивостями.
Лекційні курси
– Фізика і хімія горючих копалин,
– Фізика і хімія адсорбентів,
Є керівником проектів та науково-дослідних робіт бакалаврів, магістрів, докторів філософії.
Контакти
(057)707-61-92

piren66@ukr.net