Посада: старший викладач
Закінчив Харківський державний університет, радіофізичний факультет у 1967 р., кваліфікація «Радіофізика і електроніка».
У 1982 р. закінчив заочну аспірантуру Харківського політехнічного інституту за спеціальністю «Теорія, системи та прилади передачі інформації по каналам зв’язку».
З 2012 р. старший викладач кафедри «Технології палива та вуглецевих матеріалів»
Автор 33 наукових праць та авторськго свідоцтва на винахід.
Викладає лекційнй курс:
АСУ ТП в хімічних виробництвах
Проводить лабораторні заняття з дисципліни «Фізика і хімія горючих копалин».

Напрямок наукових досліджень:
– розробка систем автоматизації хімічних виробництв;
– визначення якості проб коксу, який збагачено неорганічними домішками.
Вибрані публікації:
1. Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) производства єтилового спирта // Вестник НТУ «ХПИ», 2005.- №11
2. Способ регулирования режима работы фильтровальной станции А.С. СССР № 15444459 22.10.1989 г.
3. Автоматизированная система сбора и обработки для исследования гидродинамических процес сов Сборник научных трудов. Химическое машиностроение, М., 1982
4. Разработка устройства для автоматического съема показаний термопар на 20 точек. УкрНИИхиммаш, отчет
5. Разработка и изготовление нестандартних термометров сопротивления. УкрНИИхиммаш, отчет

Контакти: Тел. роб.: (057) 707-69-03