Науковий ступень: кандидат технічних наук
Наукове звання: – доцент
Посада: доцент

Профіль в  Google Scholar

E-mail: grigorov@kpi.kharkov.ua

Закінчив з відзнакою НТУ «ХПІ» в 2005 р. за фахом «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів» та здобув кваліфікацію інженера-хіміка-дослідника.
З 2005 р.  аспірант, асистент, старший викладач, доцент кафедри «Технології переробки нафти, газу та твердого палива»
Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у 2009 р.
Автор      наукових праць
Викладає лекційні курси:
– сучасні технології переробки горючих копалин;
– енергозбереження в технології підготовки та переробки горючих копалин
– проектування виробництв переробки горючих копалин

Співробітник кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива доц. Григоров А.Б. зареєстрован як експерт з акредитації органів з сертифікації, товарів, послуг та персоналу у Національному агентстві з акредитації України (НААУ).

Де перевіряє випробувальні та калібрувальні лабораторії на відповідність вимогам до їхньої компетентності.

         Також, часто залучається у якості експерту у галузі виробництва нафтопродуктів до слідчих дій, що проводяться у рамках кримінальних впроваджень на звернення громадян. При цьому одною з основних задач, що вирішуються під час слідчих дій є надання експертного висновку про можливість використання того, або іншого обладнання для виробництва певних сортів нафтопродуктів. Також, до цих задач, за необхідністю,  входить відбір проб для подальшого криміналістичного дослідження на предмет ідентифікації зразків та відповідність нормативній документації.

Напрямок наукових досліджень:
– підвищення ефективності експлуатації автомобільного транспорту;
– розробка нових методів діагностування якості мащувальних олив;
– удосконалення системи технічного обслуговування автомобільного парку автотранспортних підприємств.

 

Контакти: Тел. роб.: (057) 707-61-92