Профіль
Scopus
Scholar
ID ORCID

 

 

Освіта
Закінчив у 2005 р. НТУ «ХПІ» за фахом «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів» та здобув кваліфікацію інженера-хіміка-дослідника.
В 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
В 2021 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Науковий ступінь
Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.22.20 – експлуатація і ремонт засобів транспорту (2009), «Підвищення ефективності експлуатації автобусів оптимізацію строків заміни моторних олив».
Доктор технічних наук зі спеціальності 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів (2021), «Науково-практичні основи отримання пластичних мастил з вторинної сировини».
Вчене звання
Доцент кафедри технології палива та вуглецевих матеріалів (2013).
Посада
Професор  кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива.
Наукові інтереси
– Розробка технологій виробництва моторних та котельних палив з нафтової сировини.
– Переробка вторинної сировини у моторні палива та змащувальні матеріали.
– Розробка рецептур моторних палив та змащувальних матеріалів.
– Розробка експрес-методів визначення якості нафтопродуктів.
– Дослідження питань раціонального зберігання та використання нафтопродуктів.
Лекційні курси
– Вступ до спеціальності,
– Устаткування нафтосховищ,
– Автомобільні експлуатаційні матеріали,
– Методи визначення якості нафти, газу та продуктів переробки,
– Фізика і хімія палив, олив, мастил,
– Сучасні методи переробки горючих копалин,
– Рециклінг у хімічній технології.
Є керівником проектів та науково-дослідних робіт бакалаврів, магістрів, докторів філософії.
Контакти
(057)707-61-92

grigorovandrey@ukr.net