Мірошниченко Денис Вікторович

Освіта 2002, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів Науковий ступінь, рік захисту, назва дисертації. Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.07.07 – хімічна технологія палива і паливно- мастильних матеріалів (2006), «Оптимізація реакційної здатності як інтегрального показника якості коксу». Доктор технічних наук зі спеціальності 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів (2017),
«Розвиток теорії і практики використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу».

Професор зі спеціальності 161 – хімічні технологія та інженерія (2019).

Державні нагороди: лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2010 р.), лауреат премії Президента України для молодих вчених (2018 р.) Коротка характеристика діяльності, основні напрямки наукових досліджень: Керівник наукової школи «Хімія і технологія коксохімічного виробництва і переробки твердих, рідких і газових горючих копалин» НТУ «ХПІ», безпосередньо займається розробкою та впровадженням методів оцінки та підвищення виходу та якості доменного коксу та хімічних продуктів коксування у науково-дослідних, проектних та  коксохімічних підприємствах Харківської області та України, а також оцінкою якості нафти та газового конденсату з родовищ Харківської області.

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602479663;
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/30323573Google
Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=qXwkuIkAAAAJ&hl=uk;

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6335-8742

Почесна грамота Київської районної ради м. Харкова (2005 р.), диплом переможця другого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини»
(2007 р.), стипендіат іменної стипендії ХОДА для обдарованої молоді у галузі науки у номінації – технічні науки імені Георгія Федоровича Проскури (2009
р.), грамота Міністерства Промислової політики України (2010 р.), грамота Департаменту науки і освіти ХОДА (2019 р.). Мірошниченко Д.В. член наукової ради МОНУ у секції 8 «Технології видобутку та переробки корисних копалин» (м. Київ) та науково-технічної ради Міністерства енергетики України у секції «вугілля», член державних технічних
комітетів зі стандартизації ТК-92 «Вугілля та продукти його переробки» (м. Київ) та ТК-12 «КОКС» (м. Харків); член Вченої ради Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Державного підприємства «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут» ДП «УХІН» (м. Харків); член технічної ради Державного
підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості» ДП «ГИПРОКОКС» (м. Харків); член редакційної колегії журналів CokeandChemistry» (Scopus), «Вуглехімічний журнал» (Copernicus), Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія»; співголова організаційного комітету I, II та III Міжнародних науково-технічних конференцій «Сучасні технології переробки пальних копалин» (м. Харків, 2018, 2019 та 2020 роки);
член спеціальних вчених рад Д 26.062.09 та Д 64.822.01 з захисту дисертацій у Національному авіаційному університеті (м. Київ) та ДП «УХІН» (м. Харків);
член президії Харківського обласного комітету Профспілки металургів та гірників України (м. Харків) та Центрального Комітету профспілки металургів
та гірників України (м. Дніпро).Мірошниченко Д.В. приймає участь в дослідницькому проекті «ESTImationofcoalVALue-in-useintermsofCSRunderdifferentcarbonizationconditions (ESTIVAL)» в рамках Фонду досліджень вугілля та сталі Європейської комісії, а також є куратором у програмі ERASMUS+ зі Стамбульським технологічним університетом. Крім
того, є науковим експертом міжнародної програми HORIZON 2020.

 

Телефон : (057) – 707-68-83, +38-050-842-83-58