м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Навчальний корпус №2 (У2), 4-й поверх (410 аудиторія)

(057) 707-64-31, (057) 707-65-75

Кафедра геометричного моделювання та комп'ютерної графіки

 • Галузь — «Інформаційні технології»
 • Спеціальність — «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»
 • Спеціалізація — «Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології»
CorelDraw

CorelDraw - векторний редактор для графічного дизайну.

CorelDraw

Adobe Photoshop - професійний растровий графічний редактор.

CorelDraw

Visual Studio - повнофункціональне інтегроване середовище розробки для створення програмного забезпечення для ОС Windows, Android і IOS, а також веб-додатків і хмарних служб.

CorelDraw

КОМПАС-3D - багатофункціональна система тривимірного моделювання.

CorelDraw

JavaScript - прототипно-орієнтована сценарна мова програмування.

CorelDraw

PHP - скриптова мова загального призначення, інтенсивно застосовується для розробки веб-додатків.

CorelDraw

MySQL - вільна реляційна система управління базами даних.

CorelDraw

HTML - мова для структурування та подання вмісту всесвітньої павутини.

Дисципліни

Перелік навчальних Дисциплін кафедри ГМКГ

 • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Виробничий дизайн та ергономіка
 • Алгоритмізація та програмування
 • Інформатика
 • Геометричні перетворення та аналітична геометрія
 • Дизайнерські системи комп’ютерної графіки
 • Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика
 • Конструкторські системи комп’ютерної графіки
 • Дискретна математика
 • Організація баз даних та знань
 • Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн
 • Основи системного аналізу
 • Інтернет–технології комп’ютерної графіки та анімації
 • Комп’ютерні симулятори та ігри
 • Теорія геометричного моделювання
 • Геометричне моделювання об’єктів, явищ і процесів
 • Моделювання спеціальних ефектів в комп’ютерній графіці
 • Методи конструювання об’єктів в комп’ютерних системах
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Технологія програмування
 • Розпізнавання геометричних образів і машинний зір
 • Моделювання систем
 • Системи штучного інтелекту
 • Графіка у мобільних пристроях
 • Математичні методи моделювання в наукових дослідженнях
 • Технології розпізнавання геометричних образів та комп’ютерного зору
 • Сучасні технології реконструкції зображень