Міжнародна наукова діяльність

1. Залучення студентів кафедри у міжнародні наукові проекти та заходи

Залучення студентів до участі у міжнародних наукових проектах та заходах – ще один напрямок міжнародної діяльності кафедри. У  2019 році студенти Крутоус Діана, Гадаєва Юлія, Щербіна Ірина, Гур’єва Аліна   отримали сертифікати про участь у міжнародному проекті «UPSHIFT Україна», що виконувався  під егідою UNICEF. У 2019-2020 роках студенти кафедри  приймали активну участь у заходах Всесвітнього фестивалю науки «World Science Festival», “ World up cleaning day ”

2. Участь викладачів кафедри у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях та симпозіумах, організації міжнародних конференцій в НТУ «ХПІ; рецензування доповідей міжнародних конференцій

Щороку викладачі кафедри, аспіранти та студенти подають близько 40 доповідей на міжнародні конференції, серед яких International Youth Congress «Sustainable Development: Environmental Protection. Energy Saving. Sustainable Environmental Management», «International scientific and practical conference»,«Hands-on Science. Innovative Education in Science and Technology», International Scientific Conference «Chemical Technology and Engineering» Eastern European  Young Water Professionals  Conference. Uniting Europe for Clean Water. При цьому слід зазначити, що такі конференції як International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (DSMIE), Materials Science Forum, International Scientific Applied Conference “Problems of Emergency Situations”, Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці й техніці» ІТОНТ, у яких взяли участь викладачі кафедри, індексуються науко-метричною базою Scopus.

Асистент кафедри Оксана Гетта є членом програмного комітету XV міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» (01-03 грудня 2021 р.), участь в роботі якої з пленарною доповіддю взяла також доц. кафедри Тихомирова Т.С, а у роботі секцій – 5 студентів  та 3 аспіранти кафедри.

Традиційно  кожен викладач і аспірант кафедри  приймає активну участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD). Також до роботи конференції долучаються студенти спеціальностей 101 «Екологія» та 133 «Галузеве машинобудування», які у співавторстві чи одноосібно готують тези конференції та виступають на ній з доповідями.