Забіяка Наталія Анатоліївна

Забіяка Наталія Анатоліївна

Освіта: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2016 р., спеціальність – обладнання переробних і харчових виробництв.

Вчений ступінь: доктор філософії з галузі знань 16 – Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 – Хімічна технологія та інженерія, 2021 р.. Тема дисертаційної роботи «Матеріало-заощаджувальні хімічні процеси виробництва водню в хімічній техніці та енергетиці».

Старший викладач кафедри хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ», 2022 р..

Викладацька діяльність та активності: працює провідним лектором предметів «Екологічна інженерія, теорія та конструювання екологічно безпечних реакторів і реакторних систем», «Теорія та конструювання реакторів та апаратів в харчових, переробних та хімічних виробництвах».

Загальна кількість публікацій понад 40 робіт, серед яких 1 підручник (у співаторстві) «Спеціальне обладнання та процеси неорганічної хімії» та 5 методичних вказівок. Також у вересні 2022 р. опубліковано 1 Патент України на корисну модель «Спосіб сумісного трипараметрового контролю зразка лужних стічних вод пивоварних виробництв».

https://scholar.google.com.ua/citations?user=pgKbbQcAAAAJ&hl=ru

Постійно самовдосконалюється та намагається розвиватися в екологічному напрямку. Наприклад, в рамках навчання в Zero Waste Academy успішно закінчила навчально-практичний курс з керування відходами протягом листопада 2021 – травня 2022 обсягом 210 годин та здійснила успішний захист проекту «Джинсовий світ», який направлено на зменшення кількості тесктильних відходів із джинси та забезпечення перепошитими речами вимушених переселенців.

У вільний час приділяю увагу читанню художньої літератури, відвідуванню спортзалу. Подобаються прогулянки на свіжому повітрі, намагаюся допомогти навколишньому середовищі насаджуючи дерева.