Бакалаврат (133)

Сілабуси, робочі програми та НМК навчальних дисциплін для здобувачів освіти – громадяни України

1 Обов’язкові освітні компоненти    
1.1 Загальна підготовка    
ЗП 1 Історія та культура України Силабус РПНД НМК
ЗП 2 Українська мова (професійного спрямування) Силабус РПНД НМК
ЗП 3 Іноземна мова Силабус РПНД НМК
ЗП 4 Філософія Силабус РПНД НМК
ЗП 5 Правознавство Силабус РПНД НМК
ЗП 6 Історія науки і техніки Силабус РПНД НМК
ЗП 7 Вища математика Силабус РПНД НМК
ЗП 8 Фізика Силабус РПНД НМК
ЗП 9 Хімія Силабус РПНД НМК
ЗП 10 Екологія Силабус РПНД НМК

 

1.2 Спеціальна (фахова) підготовка      
СП 1 Економіка підприємства Силабус РПНД НМК
СП 2 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка Силабус РПНД НМК
СП 3 Основи інформатики Силабус РПНД НМК
СП 4 Теоретична механіка Силабус РПНД НМК
СП 5 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство Силабус РПНД НМК
СП 6 Теорія механізмів і машин Силабус РПНД НМК
СП 7 Опір матеріалів Силабус РПНД НМК
СП 8 Деталі машин Силабус РПНД НМК
СП 9 Чисельні методи та основи оптимізації Силабус РПНД НМК
СП 10 Основи САПР Силабус РПНД НМК
СП 11 Технологічні основи машинобудування Силабус РПНД НМК
СП 12 Основи професійної безпеки та здоров’я людини Силабус РПНД НМК

 

2 Вибіркові освітні компоненти      
2.1 Профільна підготовка      
2.1.5 Профільований пакет  дисциплін 05 “Обладнання  харчових, переробних та хімічних виробництв”      
ВП5.1 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика Силабус РПНД НМК
ВП5.2 Інформаційні технології в інженерній діяльності Силабус РПНД НМК
ВП5.3 Основи термодинаміки Силабус РПНД НМК
ВП5.4 Процеси та апарати хімічної технології Силабус РПНД НМК
ВП5.5 Технологічне обладнання хімічних виробництв Силабус РПНД НМК
ВП5.6 Технологічне обладнання  харчових та переробних виробництв Силабус РПНД НМК
ВП5.7 Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання Силабус РПНД НМК
ВП5.8 Розрахунок і конструювання машин та апратів  в харчових, переробних та хімічних виробництвах Силабус РПНД НМК
ВП5.9 Теорія конструювання  реакторів та апаратів в  харчових, переробних та хімічних виробництвах Силабус РПНД НМК
ВП5.10 Автоматизоване керування об’єктами та процесами Силабус РПНД НМК

 

2.2 Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку      
ВВП22 Холодильна техніка та технології збереження харчових продуктів Силабус РПНД НМК
ВВП23 Основи виготовлення  обладнання хімічних та харчових виробництв Силабус РПНД НМК
ВВП31 Проектування промислових об’єктів  з використанням САПР Силабус РПНД НМК
ВВП42 Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини Силабус РПНД НМК
ВВП43 Антикорозійний захист обладнання Силабус РПНД НМК

Дисципліни вільного вибору студента із загально-університетського каталогу дисциплін, які викладає кафедра:
2023/2024 навчальний рік

дисципліна вільного вибору 5 семестру: «Глобальні зміни клімату: наслідки та заходи адаптації»  – Силабус

дисципліна вільного вибору 6 семестру: «Екологічні аспекти упаковки та маркування товарів»  – Силабус

дисципліна вільного вибору 7 семестру: «Нові конструкційні матеріали та дизайн»  – Силабус