Бакалаврат (133)

Освітньо-професійна програма 2023 р.

Сілабуси, робочі програми та НМК навчальних дисциплін для здобувачів освіти – громадяни України

2 Вибіркові освітні компоненти      
2.1 Профільна підготовка      
2.1.7 Профільований пакет  дисциплін 07 “Обладнання  харчових, переробних та хімічних виробництв”    
ВП7.1 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика Силабус НМК
ВП7.2 Основи хімічної термодинаміки та теплотехніки Силабус НМК
ВП7.3 Процеси та апарати хімічної технології. Силабус НМК
ВП7.4 Технологічне обладнання хімічних виробництв Силабус НМК
ВП7.5 Технологічне обладнання харчових та переробних виробництв Силабус НМК
ВП7.6 Розрахунок і конструювання машин та апаратів в харчових, переробних та хімічних виробництвах Силабус НМК

 

2.2 Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку    
ВВП5 Безпека харчових продуктів та продовольчої сировин Силабус НМК
ВВП16 Основи виготовлення обладнання хімічних та харчових виробництв Силабус НМК
ВВП17 Проектування промислових об’єктів з використанням САПР Силабус НМК
ВВП34 Антикорозійний захист обладнання Силабус НМК
ВВП35 Монтаж, експлуатація обладнання Силабус НМК
ВВП36 Теорія конструювання реакторів та апаратів в харчових, переробних та хімічних виробництвах Силабус НМК

Дисципліни вільного вибору студента із загально-університетського каталогу дисциплін, які викладає кафедра:
2023/2024 навчальний рік

дисципліна вільного вибору 5 семестру: «Глобальні зміни клімату: наслідки та заходи адаптації»  – Силабус

дисципліна вільного вибору 6 семестру: «Екологічні аспекти упаковки та маркування товарів»  – Силабус

дисципліна вільного вибору 7 семестру: «Нові конструкційні матеріали та дизайн»  – Силабус