Магістратура (133)

Силабуси, робочі програми та НМК навчальних дисциплін для здобувачів освіти – громадяни України

1 Обов’язкові освітні компоненти      
1.1 Загальна підготовка      
ЗП 1 Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами Силабус РПНД НМК
ЗП 2 Іноземна мова за професійним спрямуванням Силабус РПНД НМК
ЗП 3 Інтелектуальна власність Силабус РПНД НМК

 

1.2 Спеціальна (фахова) підготовка      
СП1 Теорія технічних систем Силабус РПНД НМК
СП2 Проектування технічних об’єктів та обладнання Силабус РПНД НМК
СП3 Моделювання процесів в галузевому машинобудуванні Силабус РПНД НМК
СП4 Основи наукових досліджень Силабус РПНД НМК

 

2 Вибіркові освітні компоненти
2.1.6  Профільований пакет дисциплін 06″Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”      
ВП6.1 Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів хімічних виробництв Силабус РПНД НМК
ВП6.2 Машини та апарати хімічних підприємств Силабус РПНД НМК
ВП6.3 Спеціальне обладнання та процеси неорганічної хімії Силабус РПНД НМК
ВП6.4 Спеціальне обладнання та процеси органічної хімії Силабус РПНД НМК

 

2.1.7  Профільований пакет дисциплін 07″Обладнання переробних і харчових виробництв”      
ВП7.1  Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів переробних і харчових виробництв Силабус РПНД НМК
ВП7.2 Машини та апарати  переробних і харчових підприємств Силабус РПНД НМК
ВП7.3 Основи промислового будівництва та санітарної техніки Силабус РПНД НМК
ВП7.4 Спеціальне обладнання переробних виробництв сільськогосподарської продукції Силабус РПНД НМК

 

2.2 Дисципліни вільного вибору профільної підготовки      
ВВП6 Технологічні комплекси підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій Силабус РПНД НМК
ВВП7 Біохімічні та мікробіологічні основи харчової і бродильної технології Силабус РПНД НМК
ВВП14 Методи дослідження, діагностика,  моніторинг технічного стану машин та апаратів хімічних виробництв Силабус РПНД НМК
ВВП15 Методи дослідження, діагностика,  моніторинг технічного стану машин та апаратів переробних і харчових виробництв Силабус РПНД НМК
ВВП22 Технічне обслуговування технологічного обладнання хімічних виробництв Силабус РПНД НМК
ВВП23 Сертифікація обладнання і харчової продукції Силабус РПНД НМК