Вступ

Хочеш отримати освіту у галузі сучасної електроенергетики  і дізнатись  як саме працює новітнє електрогенеруюче та випробувальне устаткування?
Приєднуйся до нашої дружньої ХПІ-шної родини!
Навчайся на кафедрі «Інженерна електрофізика» за напрямом

«Відновлювальні джерела енергії та
техніка і електрофізика високих напруг»

Отримай фундаментальні знання у питаннях генерації електричної енергії на об’єктах традиційної та відновлювальної енергетики, керування режимами роботи енергосистем, розподілу електричної енергії, проектування об’єктів електроенергетики, розробки та впровадження автоматизованих електромеханічних систем.

Відновлювальні джерела енергії на сьогоднішній день є одним з пріоритетних напрямів розвитку енергетики в Україні та світі. Частка електроенергії, виробленої за їх рахунок, стрімко зростає, поступово витісняючи традиційні, шкідливі для довкілля джерела енергії. До основних складових відновлювальної енергетики України відносяться вітроенергетика, сонячна енергетика, мала гідроенергетика, біоенергетика, геотермальна енергетика й енергетика навколишнього середовища.

Техніка і електрофізика високих напруг (ТЕВН) – це наука. що вивчає характеристики пристроїв та процеси при екстремальних електромагнітних впливах – високих напругах та сильних струмах, а також технологічне використання цих процесів. Безконтактна магнітно-імпульсна обробка металевих деталей, електромагнітна безпека комп’ютерних систем та мереж зв’язку, блискавкозахист, електромагнітна обробка харчових продуктів, очищення води і повітря – все це найважливіші напрями досліджень, за якими кафедра інженерної електрофізики має значні наукові досягнення та перспективні розробки.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців на бюджетній та контрактній основі за денною та заочною формами навчання на рівні вищої освіти бакалавр, магістр та доктор філософії (Ph.D.).
Хлопці мають можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу.
Студентам з інших міст та сіл України надається гуртожиток.

Випускники кафедри ІЕФ працюють в академічних інститутах, займають керівні та інженерні посади в енергопостачальних та енергогенеруючих компаніях, як традиційної, так і відновлювальної енергетики, приватних підприємствах, а також в компаніях, які є офіційними дистриб’юторами електротехнічного обладнання провідних світових виробників на території України.

(більш детальний перелік місць працевлаштування)

Для вступу
Обирай конкурсну пропозицію (освітню програму) «Електроенергетика» (спеціальність «141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»)
Приймаються заяви абітурієнтів, що здали ЗНО з української мови та літератури, математики а також з одного з предметів на вибір: фізики або іноземної мови.

(Більш детальну інформації щодо вступу можна отримати на сайті приймальної комісії)

Розрахуй свій конкурсний бал

КБ = 0,25×П1 + 0,35×П2 + 0,3×П3 + 0,1×А

П1, П2, П3 – бали ЗНО з української мови, математики та третього предмету на вибір (фізика або іноземна мова) відповідно;
А – середній бал атестата.
Додаткові коефіцієнти:
Регіональний  – 1,02 – Харків
Галузевий – 1,02 – для заяв з першим та другим пріоритетом поданих на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності (Додаток 2 до Умов прийому до ЗВО в 2019 році «Перелік спеціальностей, що користуються особливою підтримкою»)
Сільський:
1,02 – для осіб, що зареєстровані у сільських населених пунктах та здобули ПЗСО у сільських школах у рік вступу
1,05 – для спеціальностей, що користуються особливою підтримкою

Контактна інформація:
61002, м. Харків – 2, вул. Фрунзе, 21
НТУ «ХПІ», (математичний корпус, 2-й під’їзд, 3-й поверх).

Контактні телефони:
+38 (057) 70-76-245, 70-76-052,
(050) 134-43-63; (093) 65-08-088; (098) 56-79-607