Наукова діяльність

Кафедри інституту здійснюється у таких напрямках:

  • Інформаційні технології керування ієрархічними розподіленими системами;
  • Інформаційні технології управління проектами;
  • Інтелектуальні системи опрацьовування природної мови;
  • Розвиток теорії та методів синтезу децентралізованого робастного керування розподіленими мережами поставок в умовах невизначеності;
  • Розв’язання задач керування нелінійними системами;
  • Інформаційне забезпечення підготовки спеціалістів;
  • Розробка методів вирішення обернених задач діагностики та керування нелінійними системами з застосуванням засобів сінергетики та обчислювального інтелекту;
  • Проблеми формування гуманітарно-технічної еліти.

У інституті навчається 36 аспірантів, із них 19 очної та 17 заочної форми навчання та обчислювальні методи, інформаційні технології, автоматизація процесів керування, теорії і методика професійної освіти, психологія праці та інженерна психологія.

Велика кількість дисертаційних робіт за цими спеціальностями математичне моделювання та обчислювальні методи, інформаційні технології, автоматизація процесів керування, захищається на засіданнях Вченої ради Д 64.050.07, яка створюється на основі вчених інституту.

До наукової діяльності, яка спрямована на удосконалення теорії, на розробку нових математичних методів, моделей, інформаційних технологій й таке інше, залучаються і студенти факультету. Щорічно біля сотні наукових статей публікуються в науково-технічних виданнях з участю студентів. Студенти кафедри комп’ютерної математики та математичного моделювання, а також кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем є виконавцями науково-дослідних робіт, що виконуються на замовлення відомої компанії Samsung.

Наукова діяльність дозволяє сформувати високий теоретичний рівень підготовки випускників.

Наукова робота є важливою складовою діяльності кожної з кафедр інституту. Основним науковим напрямком кафедри автоматичного управління стало застосування математичних моделей обчислювальної техніки при автоматизації управління технологічними процесами та науковими дослідженнями. За розробки в цій сфері Ю. Т. Костенко та Л. М. Любчик в 1997 р. були відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки.

Для кафедри стратегічного управління пріоритетними науковими напрямами є розробка методології та високоефективних методів інтегрованого стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами розвитку виробничо-економічних систем. 2005 р. приніс кафедрі наукове відкриття, авторами якого стали проф. І. В. Кононенко та аспірант А. М. Рєпін. Авторські права на відкриття було зареєстровано, а також представлено у наукових публікаціях. У 2009 р. колектив, у складі якого працював проф. І. В. Кононенко отримав Державну премією України в галузі науки і техніки за роботу «Наукові засади прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку в сферах освіти, науки та виробництва».

На кафедрі комп’ютерної математики та аналізу даних формується наукова школа в галузі методів керування і прийняття рішень в умовах невизначеності. Кафедра здійснює прикладні науково-дослідні роботи з розробки алгоритмів керування системами централізованого теплопостачання, управління великими гідроенергетичними системами, методики проведення експертиз керування атомними енергоблоками. З 2010-х рр. на кафедрі формується науковий напрямок пов’язаний з інтелектуальним аналізом даних на основі методів машинного навчання. Напрямок розвивається завдяки праці проф. А. А. Галузи, доцентів Н. Т. Процай та О. А. Тев’яшевої. Однією з перших в Україні на кафедрі була створена освітня програма в області Data Science. Кафедрою реалізується пілотний проект по розробці, апробації та реалізації інноваційної освітньої системи на основі технологій проектного навчання, навчання за запитами, пірінгового навчання в рамках Всесвітньої ініціативи реформування інженерної освіти CDIO Initiative.

Кафедри інституту проводять наукові заходи, в межах яких обговорюються сучасні дослідження інтелектуальних систем: Інформаційні технології моніторингу та підтримки прийняття рішень в складних системах, Computational Linguistics and Intelligent Systems тощо. Підрозділи інституту виступають освітніми партнерами IT компаній регіонального і державного рівня EPAM, Telesens, NIX Solution, Sigma, SoftServe, Technorely, Academy Smart, INSART, Interpak, Kharkiv IT Cluster.

Міжнародна співпраця є невід’ємною частиною роботи на сучасному етапі розвитку інституту. Так, кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління активно співпрацює з Альпійсько-Адріатичним університетом м. Клагенфурт (Австрія), університетом Ліннеус (Швеція), Гамбурзьким технічним університетом (Німеччина), університетом Париж-північ XIII (Франція), університетом Марібору (Словенія), Вищою школою менеджменту і публічного адміністрування Братислави (Словаччина), Познанським університетом економіки і бізнесу (Польща). З 2015 р. кафедра є партнером міжнародного освітнього проекту MASTIS «Створення сучасної магістерської програми в області інформаційних систем».

Кафедра стратегічного управління є виконавцем грантів за програмою Erasmus+ «Мобільність студентів і персоналу» з університетами WSB та Лодзьким технічним (Польща) та Західним університетом Тімішоари (Румунія). Студенти кафедри беруть участь в програмах академічної мобільності, програмах подвійних дипломів з ЗВО в Європі.

Студенти кафедри стратегічного управління виявляють активність у публічному житті. Так, студенти кафедри стратегічного управління Тарас Кібіткін та Олександр Мороз були переможцями конкурсів «Mister ХПІ» 2012 та 2013 рр. Олександр Мороз, крім того, став учасником шоу «Голос країни 9». Студентка Анна Колесниченко була «Miss глядацьких симпатій» конкурсу «Miss ХПІ 2011».