Національного технічного університету "ХПІ"

Вступ на 1 курс (бакалаврат)

Всю інформацію можливо знайти за посиланням : http://vstup.kpi.kharkov.ua/

Право на вступ

Для вступу на 1-й курс з метою здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які:

  • здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
  • здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Обов’язковим документом при вступі на перший курс є документ про повну загальну середню освіту (атестат державного зразка).

Про особливості прийому осіб, які мають документи про повну загальну середню освіту, одержані в інших країнах, а також про дії вступника в інших особливих випадках рекомендуємо уважно вивчати діючі Правила прийому до НТУ “ХПІ”.

Обсяг прийому

Обсяг бюджетного прийому, як правило, встановлюється Міністерством освіти і науки України у травні-червні поточного року.

Прийом на бюджетні місця 1-го курсу здійснюється за відкритими конкурсними пропозиціями.

Відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – це конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається в межах між мінімальним та максимальним обсягами державного замовлення.

Максимальний обсяг державного замовлення – це максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яким може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення.

Максимальний обсяг державного замовлення на 1 курс Інституту хімічних технологій та інженерії НТУ “ХПІ” у 2018 році складає 185 осіб.


Прийом випускників технікумів та коледжів на бюджетні місця 1-го курсу зі скороченим терміном навчання здійснюється згідно з планом прийому, встановленим Міністерством освіти і науки України.

У 2018 році пропозиція Інституту хімічних технологій та інженерії НТУ “ХПІ” щодо відповідного плану прийому складає 33 особи.


Прийом випускників технікумів та коледжів на бюджетні місця 2-3 курсів здійснюється в межах вакантних місць відповідного курсу.

Кількість вакантних місць у 2018 році буде відома після літньої сесії (у липні).


Прийом на бюджетні місця в магістратуру здійснюється згідно з планом прийому, встановленим Міністерством освіти і науки України.

У 2018 році пропозиція НТУ “ХПІ” щодо відповідного плану прийому складає 180 осіб.

Алгоритм вступу

Терміни Необхідні дії вступника Примітки
Перед реєстрацією на ЗНО Визначитись з переліком предметів ЗНО, які необхідні для вступу. Для вступу на бюджет неможливо подати електронні заяви кількістю понад 9 або більш ніж на 4 спеціальності.

Звертаємо увагу: перелік конкурсних предметів ЗНО встановлений Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, але для вступу на різні освітні програми (спеціалізації) однієї спеціальності можуть бути різні вагові коефіцієнти.

06.02.2018-19.03.2018 Зареєструватись для участі у ЗНО. Крім осіб, які мають право вступу без ЗНО (за співбесідою або вступними іспитами у ВНЗ), або які успішно склали ЗНО у 2017 році і не планують складати ЗНО у 2018 році.

Приймальна комісія інституту надає допомогу в електронній реєстрації вступників (за потребою)

І тур (дистанційний)

23.02.2018-01.04.2018

ІІ тур (очний)

22.04.2018

Прийняти участь в олімпіаді НТУ «ХПІ» для професійної орієнтації вступників За результатами олімпіади нараховуються до 20 додаткових балів (тільки при вступі до НТУ «ХПІ») до сертифікату ЗНО з відповідного предмета.
22.05.2018-13.06.2018 Скласти ЗНО 2018 року (основна сесія) Крім осіб, які мають право вступати за співбесідою або складати іспити у ВНЗ (замість участі у ЗНО)
02.07.2018-25.07.2018     (до 18:00) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту Приймальна комісія факультету ТНР надає допомогу в реєстрації електронних кабінетів вступників та завантаженні документів в електронному вигляді (за потребою)
12.07.2018

 

Початок подання електронних заяв щодо вступу (для вступників без пільг) та паперових заяв та копій документів (для пільговиків) Приймальна комісія інституту надає допомогу у поданні електронних заяв (за потребою)
20.07.2018 Завершення подання паперових заяв та копій документів Для осіб, які мають право вступати за співбесідою або складати іспити у ВНЗ (замість участі у ЗНО)
21.07.2018 – 26.07.2018 проведення вступних іспитів в НТУ «ХПІ» Для осіб, які мають право складати вступні іспити (замість участі у ЗНО)
26.07.2018     (до 18:00) Завершення подання електронних заяв Для осіб, що вступають тільки за результатами ЗНО
01.08.2017     до 12:00 оприлюднення рейтингового списку, рекомендацій до вступу
До 06.08.2018 до 18:00 Подання оригіналів документів для вступу на бюджет (закінчення періоду вибору вступниками місця навчання) Перелік документів для вступу:

Вступник пред’являє особисто:

·паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

·оригінал військового квитка або приписного свідоцтво (військовозобовязані, юнаки від 17 років),

До заяви вступник додає:

оригінал атестату і додатка до нього (випускники технікумів та коледжів – диплом з додатком та атестат з додатком);

·оригінал сертифікату ЗНО 2017 або 2018 року.

·копію паспорту;

·6 кольорових фотокарток 3х4 см;

·медична довідка, форма 086-о (якщо бажає проживати в гуртожитку);

·копії інших документів (на пільги та ін.)

При поданні копій документів – пред’явити їх оригінали.

до 07.08.2018 до 12:00 Зарахування на бюджет
до 24.09.2018 Подання оригіналів документів для вступу на контракт (закінчення періоду вибору вступниками місця навчання) Перелік документів для вступу – див. вище.

Крім того, для вступу на контракт укладається відповідна угода.

до 18.08.2018 Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на контракт
до 30.08.2017 Зарахування на контракт