Особливості прийому на прискорений курс навчання за спеціальністю
«
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» у 2017 році

Підготовку бакалаврів (зі скороченим терміном навчання – 3 роки) проводить кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» факультету «Автоматика і приладобудування». Ліцензійний обсяг – 40 місць, з них на 2017/2018 навчальний рік планується 15 бюджетних місць.

На навчання зі скороченим терміном підготовки приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (у тому числі і випускники минулих років), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Строки прийому заяв і документів, співбесід, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 26 червня
Закінчення прийому заяв і документів 18-00 24 липня
Закінчення вступних випробувань 31 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку 1 серпня до 12-00
Терміни зарахування вступників

 1) за державним замовленням: – до 8 серпня,

2) за кошти фізичних та юридичних осіб: – до 15 вересня

Вступники особисто подають заяву про вступ до НТУ “ХПІ”, в якій вказують напрям підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та форму навчання.
При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянств) і ідентифікаційний код.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • копію ідентифікаційного коду.

 Для конкурсного відбору при прийомі на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий курс (з нормативним терміном навчання) вступники складають вступне випробування за фахом.

Повний текст Правил прийому до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” на 2017/2018 навчальний рік розміщено на сайті НТУ «ХПІ» на сторінці http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/admission_rules

Телефони: Центральна приймальна комісія – (057) 707-66-34,

Деканат (приймальна комісія) факультету «Автоматика і приладобудування» –

(057) 707-62-66, 707-35-57

Завідувач кафедрою «Інформаційно-вимірювальні технології і системи»

проф. Кондрашов Сергій Іванович(057) 707-61-80.

Відповідальний за роботу з вступникамидоцент каф. ІВТС Лисенко

Володимир Валерійович  e-mail  lvv(@kpi.kharkov.ua.