Спеціальність 152 – МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА (БАКАЛАВР)

Освітня програма передбачає освоєння ключових аспектів створення і розробки, а також пов’язаної науково-технічної діяльності в питаннях вимірювальної і контрольно-діагностичної техніки – приладів, інструментів і суміжних технологій.

Підготовку бакалаврів (зі скороченим терміном навчання – 3 роки) проводить кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» факультету «Комп’ютерні та інформаційні технології». Ліцензійний обсяг – 20 місць, з них на 2021/2022 навчальний рік планується 17 бюджетних місць.