Актуальна інформація | Relevant information

ОФІЦІЙНО: Прийом абітурієнтів у 2023 році

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій і систем проводить підготовку за спеціальністю 175 – Інформаційно-вимірювальні технології за конкурсною пропозицією « Інформаційно-вимірювальні технології збору та обробки даних » на спеціалізації Метрологія та вимірювальна техніка  Інформаційно-вимірювальні системи  Вступна кампанія у 2023...

Працевлаштування

Можливості працевлаштування для випускників специалізації Метрологія та вимірювальна техніка На фахівців в цій області спостерігається високий попит серед роботодавців, тому професія метролога має право називатися рідкісною професією. Наші випускники працюють на таких посадах: інженер контрольно-вимірювальних...

Навчальний процес

Основні навчальні дисципліни: Теоретичні основи метрології та вимірювальної техніки; Мікро- і наноелектроніка; Моделювання на ЕОМ; Інформаційні технології та технічні вимірювання; Аналогові та цифрові вимірювальні пристрої; Основи мікропроцесорної техніки; Інформаційно-вимірювальні комплекси і системи; Цифрова обробка сигналів;...

Спеціалізації

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій і систем готує студентів за спеціальністю  175 – Інформаційно-вимірювальні технології.

Абітурієнти можуть обрати одну з двох спеціалізацій

Специалізація 1. Метрологія та вимірювальна техніка

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр (освітньо-професійна програма), магістр (освітньо-наукова програма), доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Комп’ютерне моделювання вимірювальних пристроїв
 • Інформаційні технології в метрології
 • Основи стандартизації та встановлення відповідності
 • Основи забезпечення єдності вимірювань
 • Прилади контролю та діагностики.

Характеристика спеціалізації:

У сучасній постіндустріальній цивілізації саме  інформаційно-вимірювальні технології забезпечують зв’язок між світом матеріальним, – світом швидкостей, кількостей, концентрацій, потужностей  тощо, і світом в якому панують данні як такі. Якісно виміряно, якісно перетворено, якісно збережено, якісно передано означає що певний мозок” отримав правдиву інформацію. Тільки тоді можна очікувати, що цей мозок“, виконуючи найбездоганнішу програму,  буде спроможний адекватно відреагувати на поточний стан об’єкту чи множини об’єктів. 

Кваліфікація: бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Специалізація 2. Інформаційно-вимірювальні системи

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр (освітньо-професійна програма), магістр (освітньо-наукова програма), доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Структури та алгоритми обробки даних.
 • Технології програмування для вимірювальних систем.
 • Вступ в теорію систем.
 • Комп’ютерне моделювання в приладобудуванні.
 • Системи управління базами даних.

Характеристика спеціалізації:

Інформаційно-вимірювальні технології – це сукупність програмних та апаратних засобів одержання та перетворення проявів природних або штучних явищ в інформацію з метою подальшого використання або зберігання у вигляді даних.

Якість вимірювань та якість інших вихідних даних необхідних для прийняття рішень, зокрема автоматизованих, здатна критично обумовити кінцевий результат, тобто  може  як забезпечити його якість, так і спотворити його.

Точні вимірювання забезпечують доволі складні мікроелектронні прилади, які можуть містити в собі датчики, обчислювальні блоки, блоки інтерфейсів, програмні розширення для пов’язаних пристроїв і багато іншого. Якщо таки прилади слугують для відтворення певного значення фізичної величини, то це є еталони

Кваліфікація: бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

День відкритих дверей
Обираєш майбутнє? 🧐 Запрошуємо на День Відкритих Дверей інституту ІКМ НТУ «ХПІ». Відкриваємо широке коло можливостей та перспективні напрямки освіти. 📆 Дата: субота 08 липня...
> > > "День відкритих дверей"
Дорожня карта вступної кампанії
За посиланням нижче ви знайдете дорожню карту вступу на 1 курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО, після 11 класів). Дорожня карта вступу...
> > > "Дорожня карта вступної кампанії"

Завідувач кафедри

Балєв Володимир Миколайович

Контакти:
Робочий телефон: 707-61-80, факс: 707-66-01
Електронна адреса: Volodymyr.Baliev@khpi.edu.ua

Посада:
Завідувач кафедрою

Початок роботи в НТУ “ХПІ”:
1990р.

Початок роботи на посаді:
20.10.2021 р.

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук за спеціальністю: Метрологія та метрологічне забезпечення.

Наукові праці (кількість): 70

Публікації:
Авторські свідоцтва, патенти: 4

Область наукових інтересів:  Метрологічне забезпечення, ком­пю’терізовані вимірювальні засоби та системи,інтелектуальні інформаційні системи

Міжнародна діяльність

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій і систем провадить активну наукову діяльність . Найбільших успіхів було досягнуто в рамках робіт за темою “Багатопараметровий вихрострумовий контроль електрофізичних параметрів металевих виробів”, що має такі напрями:

 • Інформаційно-вимірювальні технології діагностики стану динамічних об’єктів і систем в умовах невизначеності з урахуванням можливості їх самоконтролю.
 • Розробка електромагнітного вимірювального перетворювача з просторово-періодичною структурою поля, призначеного для одночасного визначення електропровідності, магнітної проникності та окремих геометричних параметрів металевих об’єктів. Моделювання роботи такого перетворювача за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Дослідження метрологічних характеристик вимірювальної системи на основі такого перетворювача та пошук шляхів їх удосконалення.

За результатами робіт за вказаною тематикою були захищені дисертації на здобуття наукового ступеня.

Шибан Тамер (Ліван), отримав ступень кандидата технічних наук (2018 р.). Тема дисертаційної роботи: «Вихорострумовий (електромагнітний) багатопараметровий перетворювач з просторово-періодичним полем для контролю циліндричних виробів». Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Науковий керівник: д.т.н., професор Горкунов Б.М.

Метою роботи є розробка методу спільного визначення магнітної проникності, питомої електричної провідності й радіусу виробу на основі перетворювачів з просторово-періодичними магнітними полями.

 

 

 

 

ААл Аббасі Жаббар Жасим Ахмед (Ірак), отримав науковий ступень доктора філософії (2020 р.).

Тема дисертаційної роботи: «Електромагнітні перетворювачі для контролю механічної напруги в металевих виробах» Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Науковий керівник: д.т.н., професор Горкунов Б.М.

Метою роботи є створення електромагнітних методів і перетворювачів що їх реалізують для контролю механічних напружень в металевих виробах.

 

 

 

 

Галузь знань: (17) “Електроніка, автоматизація та електронні комунікації”

Кафедра готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю:
(175) “Інформаційно-вимірювальні технології”

освітня програма – Інформаційно-вимірювальні технології збору та обробки даних

спеціалізації:
“Метрологія та вимірювальна техніка”
“Інформаційно-вимірювальні системи”

 

Контакти

Наша адреса: 61001, м.Харків, вул.Кирпичова, 2,
Електротехнічний корпус (ЕК), 1-й поверх, ліве крило, к.106
тел: +38(057)707-60-15; +38 (057) 707-61-80

Завідувач кафедри “ІВТС”
 Балєв Володимир Миколайович
тел: +38 (057) 707-61-80;  факс: +38(057)707-66-01
Електронна адреса:  Volodymyr.Baliev@khpi.edu.ua