Що треба знати

Працевлаштування

Можливості працевлаштування для випускників специалізації Метрологія та вимірювальна техніка На фахівців в цій області спостерігається високий попит серед роботодавців, тому професія метролога має право називатися рідкісною професією. Наші випускники працюють на таких посадах: інженер контрольно-вимірювальних...

Правила прийому

pravyla-pryiomu-ntu-khpi-u-2021-r

Розклад занять

Розклад занять 1 курс (включаючи прискорену форму)      Очна форма   Заочна форма Розклад 5 курс                                       ...

Спеціалізації

Специалізація 1. Метрологія та вимірювальна техніка

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр (освітньо-професійна програма), магістр (освітньо-наукова програма), доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

  • Комп’ютерне моделювання вимірювальних пристроїв
  • Інформаційні технології в метрології
  • Основи стандартизації та встановлення відповідності
  • Основи забезпечення єдності вимірювань
  • Прилади контролю та діагностики.

Характеристика спеціалізації:

Метрологи – це фахівці, які здійснюють контроль вимірювальної техніки та нагляд за якістю продукції. Метрологія охоплює всі сфери людської діяльності. Метрологи перевіряють відповідність засобів вимірювальної техніки державним і міжнародним вимогам. Ваги в продуктовому магазині, банкомат у відділенні банку, «улюблені» водіями поліцейські радари, лічильники води, газу, електрики – всі вони проходять технічний огляд, перевірку. Правда, на професійній мові цей процес називається повіркою, тобто зіставленням даних. Фахівець зі спеціалізації «Метрологія та вимірювальна техніка» здатний виконувати завдання з експлуатації та обслуговування контрольно-вимірювальних приладів і пристроїв вимірювання, метрологічного забезпечення виробництва, створення систем випробувань і систем забезпечення якості продукції, розробки комп’ютеризованих засобів контролю і діагностики, проводити сертифікацію і атестацію продукції.

Кваліфікація: бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Специалізація 2. Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр (освітньо-професійна програма), магістр (освітньо-наукова програма), доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

  • Структури та алгоритми обробки даних.
  • Технології програмування для вимірювальних систем.
  • Вступ в теорію систем.
  • Комп’ютерне моделювання в приладобудуванні.
  • Системи управління базами даних.

Характеристика спеціалізації:

Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи (КІВС) – це комплекс вимірювальних, комп’ютерних та допоміжних технічних засобів для автоматичного отримання необхідної інформації безпосередньо від контрольованого об’єкта, візуалізації, реєстрації вихідних даних і обробки цієї інформації на ПЕОМ. КІВС призначені для автоматичного контролю, технічної діагностики та ін. Фахівець зі спеціалізації здатний виконувати завдання з експлуатації та обслуговування інформаційно-вимірювальних систем, систем контролю продукції із застосуванням комп’ютерної техніки та спеціального програмного забезпечення, застосовувати сучасні технології програмування, розробляти програмне забезпечення мікропроцесорних елементів інформаційно-вимірювальних систем під вимоги конкретної задачі, розробляти методики контролю та проведення технічного контролю обладнання.

Кваліфікація: бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Популярно про вступ 2020
14 лютого співробітники кафедри проф. Сергій Львов та інженер Олена Хіхло відвідали з візитом Харківську міську школу 68, де розповіли учням та викладачам про особливості...
> > > "Популярно про вступ 2020"
До уваги випускників технікумів!
Розпочато прийом заяв на навчання за рахунок бюджету зі скороченим терміном підготовки (3 роки). Приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (у тому числі...
> > > "До уваги випускників технікумів!"
Віднині студенти АП мають можливість отримати диплом ВНЗ ЄС!
До уваги Абітурієнтів і Студентів! Кафедра ІВТС бере участь в проекті, в ході якого на факультеті автоматики та приладобудування буде сформована група з поглибленого вивчення...
> > > "Віднині студенти АП мають можливість отримати диплом ВНЗ ЄС!"

Завідувач кафедри

Kondrawov_1_rКондрашов Сергій Іванович

Контакти:
Робочий телефон: 707-61-80, факс: 707-66-01
Електронна адреса: serhii.kondrashov@khpi.edu.ua

Посада:
Завідувач кафедрою

Початок роботи в НТУ “ХПІ”:
1973р.

Початок роботи на посаді:
01.09.2001р.

Науковий ступінь, за спеціальністю: Доктор технічних наук за спеціальністю 05.11.05 – Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин

Монографії: “Методи підвищення точності систем тестових випробувань електричних вимірювальних перетворювачів у робочих режимах”. Харків. 2004.-224с.

Підручники: “Технічне регелювання та підтвердження відповідності в Україні” – Харків, 2010, -440с. (з грифом МОНУ)

Наукові праці (кількість): 300

Публікації:
Авторські свідоцтва, патенти: 22
Навчально-методичні роботи: 40(15 с грифом МОНУ)

Участь у роботі спец. рад: 3

Кількість підготовлених докторів, кандидатів наук: 1 д.т.н., 5 к.т.н.

Область наукових інтересів: Введення в теорію систем, Інформаційно-вимірювальні системи, Контроль динамічних систем, Тестові методи статичного і динамічного контролю вимірювальних перетворювачів.

Міжнародна діяльність

На кафедрі ІВТС проходять навчання іноземні студенти

 

Аспірант 2-го року навчання Шиба Тамер (Ліван). Тема дисертаційної роботи: «Вихорострумовий (електромагнітний) багатопараметровий перетворювач з просторово-періодичним полем для контролю циліндричних виробів». Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Науковий керівник: д.т.н., професор Горкунов Б.М.

Метою роботи є розробка методу спільного визначення магнітної проникності, питомої електричної провідності й радіусу виробу на основі перетворювачів з просторово-періодичними магнітними полями.

 

 

 

Аспірант 1-го року навчання Ал Аббасі Жаббар Жасим Ахмед (Ірак)

Тема дисертаційної роботи: «Електромагнітні перетворювачі для контролю механічної напруги в металевих виробах» Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Науковий керівник: д.т.н., професор Горкунов Б.М.

Метою роботи є створення електромагнітних методів і перетворювачів що їх реалізують для контролю механічних напружень в металевих виробах.

 

 

 

 

Претендент на вступ до аспірантури НТУ «ХПІ» Ву Суан Вионг (В’єтнам)
Попередньо затверджена тема дисертаційної роботи: «Розробка багатопараметрового вихорострумового контролю на основі спектрального аналізу вихідного сигналу датчика» Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
Науковий керівник: д.т.н., професор Горкунов Б.М.

 

 

Галузь знань: (15) “Автоматизація та приладобудування”

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю:
(152) “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

спеціалізації (спеціалісти, магістри):
“Метрологія та вимірювальна техніка”
“Інформаційно-вимірювальні системи”

 

Контакти

Наша адреса: 61001, м.Харків, вул.Фрунзе, 21,
Електротехнічний корпус (ЕК), 1-й поверх, ліве крило, к.106
тел: +38(057)707-60-15; +38 (057) 707-61-80

Завідувач кафедри “ІВТС”
 Кондрашов Сергій Іванович
тел: +38 (057) 707-61-80;  факс: +38(057)707-66-01
Електронна адреса: ksi@kpi.kharkov.ua