Бунтурі Юрій Валерійович

Посада: Cтарший викладач

 Контакти: yurii.bunturi@khpi.edu.ua

Професійний та академічний досвід

  • 2018 – теперішній час – старший викладач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
  • 2015-2018 р.р. – асистент кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
  • 2014-2015 р.р.  –  вчитель німецької мови Харківський ліцей № 132.
  • 2013-2014 р.р.  –  вчитель німецької мови Харківський ліцей № 29.

Навчання

  • 2013 р. –  філолог, вчитель німецької мови і літератури, кафедра післядипломної освіти Харківського національного педагогичного  університету імені Г.С. Сковороди.
  • 2009 р. – інженер навколишнього середовища, Технічний університет «Гірська академія Фрайберг», Німеччина.
  • 2001 р. – інженер-хімік-еколог  зі спеціальності промислова екологія і охорона навколишьго середовища Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Викладання навчальних дисциплін

  • Основи другої іноземної мови (німецька мова) (Бакалаврат)
  • Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова) (Бакалаврат)
  • Практикум з мовної комунікації (німецька мова) (Магістратура)
  • Спецкурс з практики перекладу (німецька мова) (Магістратура)

Наукові інтереси

  • Методика викладання другої іноземної мови (німецька мова)
  • Комунікативна лінгвістика (німецька мова)
  • Лексикологія (німецька мова)
  • Країнознавство (німецька мова)
  • Синтаксис (німецька мова)

Професійні досягнення та членство

  • Опублікував  понад 12 наукових та навчально-методичних праць.
  • Голова організаційного комітету/журі обласної  харківської відкритої олімпіади з лінгвістики для учнів 6—11-х класів (з 2017 р.).
  • Керівник з профорієнтаційної діяльності кафедри (з 2018 р.).

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

  • Бунтурі Ю. В., Трофімова-Герман А.І., Ніконоров С. І. – «Конструкція речень у німецькій мові: методичні вказівки з курсу «Практичний курс німецької мови»» – протокол №2 засідання редакцiйно-видавничої ради унiверситету від 15.02.2024.
  • Бунтурі Ю. В., Трофімова-Герман А.І., Ніконоров С. І. – «Практикум з розвитку навичок на основі дрилінгових онлайн та офлайн ресурсів: методичні вказівки з курсу «Практичний курс англійської та німецької мов»» – протокол №2 засідання редакцiйно-видавничої ради унiверситету від 15.02.2024.
  • Бунтурі Ю. В., Трофімова-Герман А.І., Ніконоров С. І. – «Формування білінгвальної комунікативної компетентності студентів лінгвістів: методичні вказівки з курсу «Практичний курс англійської та основи другої іноземної мови (німецька)»» – протокол №2 засідання редакцiйно-видавничої ради унiверситету від 15.02.2024.
  • Бунтурі Ю. В.,  Полянська Т. В., Трофімова-Герман А. I. – Закрiплення навичок мовної компетентності немецької та англійської мов: методичні вказівки. Харків : НТУ «ХПІ», 2019. 55 с.

Статті

  • Закономірності створення електронних двомовних (англо-німецьких) галузевих словників. АІ Трофімова-Герман, ЮВ Бунтурі, СІ Ніконоров – Перспективи та інновації науки № 3(37) стор. 657-665, 2024.
  • Особливості перекладу опису природи в українській поезії ХХ століття німецькою та англійською мовами. А Трофімова-Герман, Ю Бунтурі, С Ніконоров – Вісник науки та освіти, 2024.
  • Критерії аналізу еквівалентності перекладів художніх прозових німецькомовних творів англійською мовою. АІ Трофімова-Герман, ЮВ Бунтурі, СІ Ніконоров – Академічні візії, 2024.
  • Особливості перекладу української поезії національного єднання у хх-ххі століттях німецькою та англійською мовами. АІ Трофімова-Герман, ЮВ Бунтурі, СІ Ніконоров – Академічні візії, 2024.
  • Перспективи застосування інтерактивних онлайн ресурсів для дрилінгу навичок говоріння іноземними мовами серед студентів-лінгвістів. АІ Трофімова-Герман, ЮВ Бунтурі, СІ Ніконоров – Академічні візії, 2023.

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти

  • Бунтурі Ю. В.,  Полянська Т. В. – літературний письмовий твір навчального характеру «Синтаксис німецької мови» – методичні вказівки з курсу «Практичний курс німецької мови» для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» – свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86666 від 11.03.2019.
  • Бунтурі Ю. В., Єфименко О.В. – навчальний посібник «Практичний курс німецької мови» з дисципліни «Друга іноземна мова» – свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88032 від 23.04.2019.

Наукометричні дані